“Vehicle”, tema del Premi Art Brut per a persones usuàries dels centres de salut mental