Formació sobre transparència i qualitat de la informació en les entitats sense ànim de lucre

Una trentena de persones han assistit a la sessió formativa “Transparència i qualitat de la informació en les entitats sense ànim de lucre” a la Casa del Mar, a càrrec de Pedro Molina, del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Entitats de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC) i d’AMMFEINA SMC han participat en la formació. Us fem un breu resum d’algunes de les qüestions més importants de la sessió:

10 primers passos per començar a complir amb la transparència al web de la teva entitat 

 1. Posar el logotip de l’entitat en la pàgina d’inici del web
 2. Posar, si cal, un text al costat del logotip que expliqui quina és la forma jurídica de l’entitat: federació, fundació, associació…
 3. Posar al final de la pàgina d’inici l’adreça de l’entitat
 4. Posar un mapa d’ubicació de l’entitat (Google Maps, per exemple)
 5. Posar els horaris d’atenció al públic en l’apartat de contacte
 6. Posar dades de contacte (telèfon i correu electrònic), i si teniu foto encara millor, de les persones dels òrgans de govern, i fins i tot de l’equip de l’entitat.
 7. Posar l’evolució històrica de l’entitat, amb els canvis de direcció i els anys.
 8. Posar l’evolució per anys del número de socis de l’entitat
 9. Posar el pressupost i especificar la seva destinació (projectes, personal, etc).
 10. Penjar els estatuts de l’entitat

Què és la transparència?

 • Fa referència a la comunicació que la nostra entitat fa dels seus òrgans de govern i de la seva gestió
 • Es tracta d’una comunicació cap a l’exterior, no de comunicació interna
 • S’ha de fer d’una manera senzilla i entenedora, seguint criteris de lectura fàcil, maquetació i programació accesible, codi obert, etc.
 • Els principals àmbits sobre els que parla són: missió de l’entitat / òrgans de govern / persones que ocupen aquests càrrecs / com es gestiona l’entitat
 • L’objectiu final de la transparència és facilitar la participació en l’entitat (socis, voluntaris, etc)

Quines entitats estan obligades a cumplir-la?

 • La Llei de transparència de Catalunya imposa criteris de compliment obligatori a les entitats que rebin subvencions públiques per una quantitat d’almenys 100.000 euros l’any
 • O les que reben un mínim de 5.000 euros de subvencions públiques l’any, però aquesta quantitat suposa un mínim del 40% del seu pressupost
 • Totes les entitats han de fer públics els contractes o convenis amb les administracions públiques

 Què hem de fer a partir d’ara?

 • La implantació dels criteris de transparència en una entitat és progresiva i s’ha de fer per fases
 • El model que proposa el LPCCP consta de 5 esglaons i 61 indicadors d’autoevaluació de la transparència i de la qualitat de la informació que donem a la nostra pàgina web
 • A partir del mes de gener la LPCCP posarà en marxa una plataforma oberta a Internet on qualsevol entitat podrà mesurar fins a quin punt està complint amb la transparència
 • A través d’aquesta plataforma es podran generar els “certificats” dels diferents nivells de transparència
 • Les administracions podran començar a demanar aquests certificats de transparència a partir del 2016 per atorgar o no subvencions

Primers passos

A les entitats que teniu pàgina web us recomanem que comenceu a treballar en la revisió del criterirs de transparència i qualitat de la informació que fan referència al Esglaó 1. Els podeu trobar en aquest enllaç: “Transparència i qualitat de la informació en les entitats sense ànim de lucre” Pàgines 32-34 O revisant aquestes imatges:

bloc1

bloc2

En negreta veureu els diferents indicadors. I a sota de cada apartat, en lletra normal, tot el que heu de complir per poder marcar la casella del Si de cada indicador.

Podeu veure un bon exemple de transparència i qualitat de la informació en el web de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), i com quan parlen del Qui Som parlen d’aspectes com: Marc Legal / Història de l’entitat / Evolució de socis / Estatuts / Organs de govern / Pla Estratègic / Dades de contacte i fotografies de l’equip / Pressupost / i documents descarregables de tots els apartats.

En els propers mesos anirem treballant quina és la millor manera per implantar els criteris de transparència i qualitat de la informació tant a la pàgina web de Salut Mental Catalunya, com a les de les nostres entitats federades.

Per a qualsevol consulta o dubte sobre aquest procés us podeu posar en contacte amb nosaltres a federacio@salutmental.org

 

Notícies recents