Tenir ingressos baixos o estar a l'atur afecta la salut mental dels pares i dels fills

El conseller de Salut, Toni Comín, va presentar el 14 de març els resultats de l’estudi Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanitaris públics de la població de Catalunya, el primer que es fa amb dades individualitzades de poblacoió de tot Catalunya. Es tracta d’un estudi fet per Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), amb dades del 2015.

La salut mental és la vessant de la nostra salut que es veu més afectada pels condicionants socioeconòmics, sobretot entre la població jove i la gent gran. Algunes dades que així ho mostren són:

  •  els infants de famílies amb rendes més baixes i a l’atur tenen 7 probabilitats més de fer una hospitalització psiquiátrica
  • i 3 vegades més possibilitats de prendre fàrmacs
  • els homes de 65 anys i amb menor nivel socioeconòmic multipliquen per 3 les possibilitat de mort per suïcidi

En general, tenir un baix nivell socioeconòmic multiplica per 4 les possibilitats de morir abans dels 65 anys. Aquests condicionants afecten més les dones en els índexs d’hospitalització psiquiàtrica i consum de fàrmacs, i als homes en les taxes de mortalitat.

Les famílies amb menys ingressos o a l’atur tenen fills amb una pitjor salut mental, ja que en els primer anys de vida els condicionants socioeconòmics afecten a la forma con els infants formen les seves capacitats per promoure el benestar emocional al llarg de la seva vida.

Podeu consultar la informació específica sobre salut mental en la pàgina 53 de l’estudi:

Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanitaris públics de la població de Catalunya

Notícies recents