SMC participa en el Pla interdepartamental d'atenció in interacció social i sanitària (PIAISS)

L’objectiu del PIAISS és promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària per tal de garantir una atenció integrada i centrada en la persona, capaç de donar resposta a les seves necessitats. Promogut des del Govern de Catalunya amb la participació dels departaments de Presidència, Benestar Social i Família i Salut, la finalitat és catalitzar les actuacions necessàries per fer realitat un sistema que garanteixi l’atenció integrada social i sanitària a les persones que tenen necessitats d’atenció dels dos serveis.

Salut Mental Catalunya (SMC) és una de les entitats que està participant en els grups de treball que han d’anar definint el nou model d’atenció sòcio-sanitari, on la figura de la persona i el seu apoderament com a agent actiu de la seva recuperació serà una part fonamental. SMC aportarà la seva experiència i expertessa, i la de les 63 associacions de persones i famílies que conviuen amb un trastorn mental, en tot el territori català.

Línees estratègiques del PIAISS:

  • Atenció integrada a la comunitat, és a dir, a l’atenció primària social i sanitària
  • Atenció al domicili Adequació i ordenació de la llarga estada sociosanitària i salut mental
  • Ordenació de l’atenció als centres residencials Interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental i d’atenció a drogodependències i VIH/sida
  • Millora del sistema d’atenció a la dependència
  • Sistemes d’informació integrats
  • Ecosistema col·laboratiu i relacional
  • Sostenibilitat i estabilitat
  • Marc avaluador de base poblacional
  • Atenció integrada com a model d’innovació

Enllaç relacionat:

Pàgina web de la Generalitat sobre el PIAISS

 

Notícies recents