SMC, Fundación Probitas i la UTCCB-UAB publiquem nous materials per a millorar l'acompanyament d'adolescents i joves

SMC, Fundación Probitas i la UTCCB-UAB publiquem nous materials per a millorar l’acompanyament d’adolescents i joves

Els materials ofereixen recomanacions per a la promoció del benestar emocional i l’acompanyament d’adolescents i joves, així com per a l’actuació en situacions de crisi en salut mental

Salut Mental Catalunya (SMC) i Fundació Probitas seguim treballant en el projecte “Capacita’t pel benestar emocional d’infants, adolescents i joves, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció i la promoció en salut mental, per millorar l’acompanyament a infants, adolescents i joves amb malestar emocional o problemàtica de salut mental, a través de la capacitació de familiars i professionals.

Durant el 2024 i el 2025 organitzarem 8 accions de capacitació: 4 el 2024, 2 a la primavera i 2 a la tardor; i 4 el 2025, 2 a la primavera i 2 a la tardor. Podeu consultar aquí les properes edicions.

El 2023 hem treballat en l’elaboració de nous materials que complementen les Guies de navegació publicades el 2020 en català, i el 2022 en castellà, per continuar oferint eines i recursos que permetin millorar l’acompanyament a infants, adolescents i joves amb malestar emocional o problemes de salut mental.

Recomanacions per a la promoció del benestar emocional i l’acompanyament a adolescents i joves

Una primera fase ha consistit en l’elaboració d’una “Guia de suport. Pel benestar emocional d’adolescents i joves” amb recomanacions per a la promoció del benestar emocional i l’acompanyament a adolescents i joves. El procés ha estat co-participat entre SMC i Fundació Probitas.

Recomanacions per a l’actuació en situacions de crisi en salut mental en adolescents i joves

En una segona fase, la col·laboració amb la UTCCB (Unitat de Trauma Crisi i Conflictes vinculada a la Univeristat Autònoma de Barcelona) ens ha permès elaborar recomanacions per a l’actuació en situacions de crisi en salut mental (ansietat, abús de tòxics i ideació suïcida) en adolescents i joves, prenent com a referència el programa internacional de “Primers Auxilis Psicòlogics en Salut Mental”, i per fomentar l’autocura de professionals i familiars.

Per a l’elaboració de la “Guia de suport. Pel benestar emocional d’adolescents i joves” i els materials de “Primers Auxilis en Salut Mental en adolescents i joves”, hem comptat amb la col·laboració del Consell Nacional de Joventut de Catalunya que ha revisat i fet aportacions als continguts, així com l’Associació APSAS per a l’Atenció pera  la Prevenció del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent, pels continguts que aborden la ideació suïcida.

Properament, publicarem els nous materials traduïts al castellà.

Més informació

Notícies recents