SMC compareix en la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya

Carles Bonete, responsable de programes sociocomunitaris de Salut Mental Catalunya, va posar el focus en el model d’atenció centrat en la persona i amb base comunitària

El passat divendres 28 d’octubre, Salut Mental Catalunya va participar en la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya (CPJ), posant sobre la taula la necessitat i rellevància d’una mirada transversal en clau comunitària en l’atenció en salut mental de les persones joves.

Carles Bonete, responsable de programes sociocomunitaris de SMC, va alertar que, tot i l’augment de casos de malestar emocional en persones joves durant i després de la pandèmia, la situació ja era preocupant abans de la Covid-19 i la necessitat de plantejar estratègies que contribueixin a reforçar el model de suport i acompanyament als i les joves ve de lluny.

La necessitat d’un abordatge inter departamental i transversal i la importància de la participació activa de les persones joves

Diverses dades van servir per contextualitzar la compareixença, com ara el fet que un 17% dels joves abandonen prematurament els estudits (Idescat, 2022);  la ràtio de professionals és del tot insuficient, amb 6 per cada 100.000 habitants (Defensor del pueblo, 2020) o l’augment significatiu de les temptatives de suïcidi, especialment entre les noies.

Els factors de risc vinculats són diversos: context, precarització del sistema laboral, pressió de les xarxes socials, manca d’expectatives per al col·lectiu… Tots ells són elements que cal analitzar i abordar. En aquest sentit, en la seva intervenció, Bonete va manifestar que estem davant d’un problema que no es només sanitari sinó que requereix d’un anàlisi profund i d’un abordatge que ha de ser global i inter departamental, orientat a la recuperació, i on la persona jove i la comunitat han de ser-ne les protagonistes ja que massa sovint parlem i dissenyem estratègies per a les persones joves sense escoltar ni tenir en compte el seu punt de vista. Comptar amb la participació activa de les joves en els processos de disseny, desenvolupament i avaluació dels serveis és fonamental.

En aquest sentit, des de SMC es va denunciar la saturació d’uns serveis que són poc accessibles i equitatius territorialment. En aquest context es va posar sobre la taula l’existència d’una àmplia xarxa de serveis sanitaris, socials, educatius formals i no formals i comunitaris que cal promoure, dotar de majors recursos i articular millor entre ells per tal de poder donar resposta a les necessitats dels i les joves. Per aconseguir-ho, és imprescindible implicar a totes les professionals dels diversos en aquest repte. La formació i l’adquisició d’eines són fonamentals i cal dissenyar una estratègia que la garanteixi més enllà de les iniciatives puntuals.

Oportunitats, esperança i expectatives de futur

En la seva compareixença, Carles Bonete va parlar també de la necessitat de generar oportunitats i un context d’esperança i d’expectativa per a les joves. Es va posar de relleu l’impacte dels determinants socials, del context com a factor de risc així com del repte de plantejar un entorn menys hostil i estressant i més amable, proper i confiable per al col·lectiu.

Per a aconseguir tot plegat, tenim a l’abast eines que ja estan dissenyades, com són el Pla de Prevenció del Suicidi de Catalunya 2021-2025, extens i ambiciós, que cal aterrar i dotar de recursos adients; o el Pacte Nacional de Salut Mental, que ens ha de permetre identificar necessitats, invertir amb nous recursos i orientar-los correctament.

Participació d’APSAS, entitat federada de SMC, en la Comissió

En la CPJ, que és un espai per a la planificació i estudi de les polítiques de joventut, també hi va intervenir també l’entitat federada Associació per la Prevenció del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent (APSAS). En la seva intervenció, des d’APSAS van destacar la necessitat de treballar des de l’horitzontalizat i l’escolta, fomentant la resilicència i l’esperança, per tal de fomentar processos de vida significatius de les joves, que comptin amb la seva participació i gaudi de l’etapa vital. A més, van manifestar també la necessitat de trencar estigmes, de posar el focus en la prevenció i promoció i de teixir estratègies compartides.

Tant des de SMC com des d’APSAS es va aprofundir en la importància de combatre l’estigma així com de parlar de salut mental i de suïcidi, quelcom imprescindible ja només si en parlem, podrem dimensionar-ho millor i afrontar-ho.

Més informació

enllaç amb més informació  Compareixença de Carles Bonete, responsable de programes sociocomunitaris de SMC

enllaç amb més informació  Projectes i recursos de SMC en salut mental infanto-juvenil

Notícies recents