SMC col·labora en una recerca de l'OMS sobre l'empoderament en salut mental: Participes?

Salut Mental Catalunya participa en la recerca internacional “Recomanacions per l’empoderament de persones usuàries i familiars en salut mental” engegada pel Centre Col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut de Lille (WHOCC Lille), arrel del llistat elaborat de 25 recomanacions dedicades a l’empoderament en el camp de la salut mental en 3 àmbits: defensa dels drets humans, participació en l’organització i avaluació del servei, i informació i comunicació.

S’ha observat que aquestes recomanacions no tenen una implementació equitativa als estats i, a vegades, fins i tot els propis protagonistes, les desconeixem.  Per aquest motiu, l’OMS ha encarregat a al WHOCC Lille aquesta recerca per esbrinar en quina mesura s’acompleixen aquestes recomanacions, que es duu a terme amb una dotzena d’investigadores, entre les quals, Salut Mental Catalunya.

La primera part consisteix en una enquesta online dirigida a persones usuàries de serveis de salut mental (ex-usuàries també) i les seves famílies o persones properes que acompanyen o fan suport, per a que qualifiquin la rellevància i la implementació de les recomanacions en funció de tres criteris: importància, aplicació concreta i esment en els textos oficials i la legislació.

En segon terme, WHOCC Lille serà el responsable de realitzar una anàlisi exhaustiva dels resultats recollits pels diferents països a través de les enquestes. Aquestes permetran classificar les recomanacions d’acord amb els tres criteris, comparar criteris i analitzar diferències entre usuaris i cuidadors, i entre països.

Aquestes dades ens permetran tenir una imatge real de la situació a casa nostra per poder analitzar la situació i pensar en següents passes.

Si vols més informació sobre el projecte, la trobaràs en aquest enllaç, o contactant amb el responsable del projecte Carles Bonete carles.bonete@salutmental.org.

Com participar a l’enquesta?

enllaç amb més informació Tens més informació en aquest enllaç.

Notícies recents