GAM de Benestar Emocional

Troba el teu Grup d'Ajuda Mútua

Província de Barcelona

  • PDC - Associació Veïns barri Sagrada Família: Dimecres (quinzenal, 18 - 20h) - Corina, 652 069 937 - avsagrada@gmail.com

  • Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE): Dimarts (quinzenal, 19 - 20:30h) - Isabel, 625 04 36 09 - gamambxarxa@gmail.com

     
  • Autogestionat: grup benestar emocional (dol) - Dimecres (quinzenal, 18 - 20h) - Carme, 651 930 538

  • Autogestionat: grup benestar emocional (dolor crònic) - Dimecres (quinzenal, 12:15 - 13:30h) - Ruth, 667 47 37 28

  • Autogestionat: grup benestar emocional (persones cuidadores) - Dimarts (quinzenal, 17:30 - 19h) - Antonio, gamcuidadorescastelldefels@gmail.com

  • ASOCPROCAT: grup de benestar emocional per a dones - Dimecres (quinzenal, 18h) - info@smcanoia.org

  • Activament Garraf - Penedès: Divendres (9:30 - 11:30h, de 16 - 18h o de 18:30 - 20:30h) - Presencial a la Casa del Mar - 654 545 505 - gambenestaremocionalvng@gmail.com

Online

  • Dones 1a persona i Benestar Emocional (Qualsevol dona amb patiment emocional): Dimecres (17 - 19h) - activament@activament.org

GAM