Capacita't pel benestar emocional d'infants, adolescents i joves

Capacitació en salut mental infanto-juvenil
Metodologia participativa


4 sessions


Format online


S’adreça a familiars i a persones professionals no especialitzades en salut mental, ni amb experiència i/o coneixements molt avançats sobre el tema, de l’àmbit social i educatiu de la xarxa comunitària que acompanyen infants, adolescents i joves de fins a 25 anys amb malestar emocional o problemes de salut mental.

Què oferim?

L'acció de capacitació (22h)

 • M 1.1 Salut mental: context i conceptes bàsics

 • M 1.2 Estigma, sensibilització i suport

 • M 1.3 Acompanyament a infants, adolescents i joves amb patiment emocional

 • M 1.4 Cura i autocura

 • Lectura dels materials

 • Qüestionari de continguts

 • M 2.1 Relació amb la xarxa de salut mental

 • M 2.2. Vivències d’infants, adolescents i joves. Principals malestars: sentits i orientacions.

 • M 2.3. Vivències de familiars. Principals malestars: efectes.

 • M 2.4 Fortaleses i necessitats

 • M 2.5 Competències socioemocionals

 • M 2.6 Bones pràctiques, dilemes en l’acompanyament i treball col·laboratiu

Entre 2022 i 2023 hem avaluat les accions formatives del projecte amb la col·laboració de l’Institut D’EPAccedeix al Resum executiu o bé consulta l’informe d’avaluació complet amb tota la informació, dades i resultats.

L’avaluació ens ha permès reorientar objectius i afavorir la sistematització de les accions formatives, per ajustar-nos millor a les necessitats detectades, des que vam iniciar el projecte, i en base als resultats obtinguts. Actualment, oferim accions formatives completes que inclouen els dos mòduls previs (Parlem i Taller).

Conjunt de fulles clar

Materials

Els materials elaborats tenen l’objectiu de millorar l’acompanyament que ofereixen familiars i professionals a infants, adolescents i joves amb malestar emocional o problemàtica de salut mental. A més, també contribueixen a promoure el suport entre iguals.

Aquest projecte està compromès en assolir els ODS

ODS 3 Salut i benestar
ODS 10 Reducció de les desigualtats
ODS 4, Educació de qualitat

En col·laboració amb

Amb el suport de