Voluntariat

Vetllem per la millora i actualització del voluntariat a través d'accions de captació, formació i coordinació.
1.500 persones voluntàries


Com a federació acompanyem a les nostres


entitats en les seves accions de voluntariatPer a SMC la participació i la implicació de les persones voluntàries es d’especial importància, no només per desenvolupar els projectes i programes, sinó per coherència amb els nostres valors i objectius, que responen a la necessitat i responsabilitat d’enfortir la xarxa associativa i acompanyar en l’empoderament de les persones. Amb la participació de les persones voluntàries volem millorar l’atenció en salut mental des d’un enfocament comunitari, basat en el model de recuperació.

El voluntariat a SMC

Considerem les persones voluntàries com agents de salut, transformadors i educadors, fomentant el poder intervenir com a voluntària des de la pròpia expertesa, experiència i coneixements.

Hi ha dos vessants on s’engloben les tipologies de voluntariat:

  • Acompanyament i suport emocional: acompanyar a la persona atesa i especialment a la situació de soledat o amb escassa xarxa de suport social i familiar. Minimitza els efectes  derivats de les situacions d’aïllament de les persones i els proporciona una via d’expressió dels sentiments i emocions.

  • Testimonial: persones que han passat per una experiència relacionada amb la salut i que, des de la seva vivència, ofereixen i realitzen suport emocional i acompanyament a les persones afectades o a les famílies que estan passant per una situació similar.

A SMC tenim diversos programes de voluntariat centrats en el suport mutu, com deien abans, des de l’expertesa de cada una de les voluntàries. Els programes actuals de voluntariat són:

  • Fem Costat entre famílies: acompanyament i suport a familiars que passen per l’experiència d’un primer ingrés per part de familiars experts

  • Dona i salut Mental: accions de sensibilització i visibilització de les problemàtiques de les dones amb problemes de salut mental

  • Comitè en 1a persona: Accions de sensibilització i activisme amb persones amb experiència pròpia en salut mental

  • Prospect: Voluntàries que donen formacions específiques en empoderament salut mental

  • GAMs: Voluntàries que es formen com a dinamitzadores de GAMs i fomenten una participació horitzontal en els GAMs

  • Acompanyament comunitari: Voluntàries que ofereixen tallers, activitats o acompanyant a persones, donant suport a les tasques, en un club social

  • Suport Mutu: Voluntàries que acompanyen a persones amb malestar emocional, des de l’experiència en 1a persona 

Aquest projecte està compromès en assolir els ODS

ODS 3 Salut i benestar
ODS 10 Reducció de les desigualtats

Amb el suport de