Salut Mental i Justícia

Suport a persones amb problemes de salut mental
que han tingut problemes amb la justícia
Acompanyament al benestar emocional


Acollida des del teixit associatiu


Sessions informatives i assessorament


Desenvolupem diverses accions de suport amb l’objectiu de contribuir a la millora del benestar emocional i de la inclusió social de les persones amb problemàtiques en salut mental que estan privades de llibertat o en situació de compliment de mesures penals alternatives:

  • Acompanyament al benestar emocional en els processos d’excarceració.

  • Grups de suport emocional dins d’algunes presons de Catalunya.

  • Afavorir l’acollida a les associacions federades de persones que han de complir alguna Mesura Penal Alternativa.

  • Oferim sessions informatives als agents del món penitenciari en salut mental comunitària i recursos del territori.

  • Assessorament a professionals, familiars i persones privades de llibertat en salut mental des de l’Espai Situa’t.

Què fem?

La intervenció dintre del centre consisteix en la dinamització de grups de suport emocional, que tenen com a objectiu principal contribuir a la millora del benestar emocional de les persones privades de llibertat, independentment de si aquestes tenen o no un diagnòstic de salut mental.

Ara per ara, estem coordinant 2 grups a tot Catalunya, un al Centre Penitenciari de Ponent, dinamitzat per Salut Mental Ponent i un altre al Centre Penitenciari de Joves, dinamitzat per la Cooperativa Aixec.

Aquesta és una activitat voluntària, que consta d'1 sessió setmanal d'entre 1 i 1,5 hores. Actualment, els grups atenen un gruix d’entre 8 i 15 persones cada un.

En tots dos, s'hi treballa la conversa lliure i dinàmiques grupals guiades per tal de proporcionar eines i estratègies d’intel·ligència emocional i psicoeducació a les persones participants. En el grup de joves, a més, s'intenta treballa des d'una vessant més artística.

Programa dirigit a cobrir les demandes d’informació, assessorament i orientació per part de familiars, professionals, i persones afectades.

Un dels objectius és afavorir el procés d’externalització, assessorant sobre serveis i recursos especialitzats en salut mental. Les demandes giren principalment al voltant de la cerca d’habitatge, de recursos d’oci, assessorament a familiars, etc.

L’Espai Situa’t ofereix també un servei d’assessorament jurídic, el Justament.

Programa destinat a promocionar l’impuls, dins del moviment associatiu, d’espais que puguin acollir a persones amb problemes de salut mental que han estat condemnades a fer un treball en benefici a la comunitat (TBC).

L’objectiu és que aquestes persones puguin trobar en la xarxa associativa un espai de suport especialitzat pel compliment de la seva pena alhora que es puguin generar vincles que perpetuïn aquest suport en el temps, més enllà de les MPA.

Estem treballant amb el Departament de Justícia i  l’Institut d’Estudis Jurídics en la creació de línies formatives, adreçades als professionals que treballen a Centre Penitenciari, que puguin millorar els seus coneixements i eines per abordar adequadament les situacions que es derivin de conviure amb persones amb problemes de salut mental.

“Mai m’he sentit tant útil i ben tractat. Moltes gràcies per oferir-me aquesta oportunitat”

Paco, participant del projecte

“Em serveix per veure diferents punts de vista sobre problemes quotidians o que pugui aportar, a part d’estar en confiança amb els companys i la treballadora”

Participant del projecte

Amb el suport de

Salut Mental Ponent
Aixec

Amb el suport de