Dones i salut mental

No hi ha salut mental sense dones
Més de 30 grups de dones en tot el territori català


Lluita conjunta contra la vulneració de drets


Ja participen a la xarxa més de 250 dones


Dones i Salut Mental és un projecte que consisteix en crear espais on les dones participants, activistes i voluntàries, són conscients de les fortaleses, enfortint la sororitat entre dones com a xarxa de suport social. 

Al mateix temps, visibilitzen les necessitats com a col·lectiu discriminat per partida doble amb l’estigma que suposa ser una dona amb problemes de salut mental.

En els espais co-creats es comparteixen vivències i experiències per lluitar conjuntament contra la vulneració de drets amb la finalitat de promocionar la cura i l’autocura i així fomentar l’empoderament i la recuperació.

Actualment hi ha més de 30 grups de dones en tot el territori català, treballant en xarxa i compartint recursos, que participen en el projecte Dones i Salut Mental. Ja participen a la xarxa més de 250 dones de diferents punts de Catalunya, totes elles amb ganes de participar activament i amb la necessitat de suport emocional i per aprendre a cuidar de la seva salut.

Sobre el projecte

Les participants són dones majors de 18 anys amb patiment emocional. Hi pot participar qualsevol dona que vulgui, de la nostra xarxa de 80 entitats d’arreu de Catalunya, dels 7 Clubs Socials que gestionem i de la xarxa de salut mental on estem presents.

En relació a l’Administració pública i altres institucions, hi ha una línia del projecte on les dones participen activament en grups de treball per la millora de serveis i recursos amb perspectiva de gènere i drets. Actualment, participem en diversos espais:

 • Pla de Salut Mental Perinatal del Departament de Salut

 • Persones adultes “Dona, salut mental i accessibilitat”

 • Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI)

 • Xarxa TECSAM

 • Red Estatal de Mujeres (Confederación Salud Mental España)

 • Impulsar la creació de grups de dones i xarxes de relació i suport mutu.

 • Oferir formació i recursos per a la gestió emocional i l’empoderament.

 • Facilitar que les dones amb problemes de salut mental puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació.

 • Promoure l’empoderament de les dones i fomentar una major participació dins el moviment associatiu en salut mental i la societat en general.

 • Sensibilitzar en la defensa dels seus drets en primera persona com a col·lectiu històricament silenciat i invisibilitzat. 

 • Incorporar la perspectiva de gènere al model d’atenció en salut mental.

 •  

Mujer y salud mental. Tus derechos son los míos. (Feafes Salud Mental Extremadura – 2020)

Documental Dret a Sentir

Experiència i relats de vida de diverses dones participants del programa.

El que diuen sobre el projecte...

"Les persones cuidadores també necessitem que ens cuidin. I necessitem explicar i compartir el que ens passa amb altres dones, que és el que fem en els grups de treball de dones amb problemes de salut mental."

Mercè Torrentallé, participant del projecte.

#DonaiSalutMental

Des de Dones i Salut Mental, es visibilitza i dona veu a un col·lectiu històricament silenciat, mitjançant campanyes de sensibilització i de lluita contra el doble estigma que comporta ser dona i tenir un problema de salut mental.

Amb el suport de