Vida independent. Treball

Rescatem – botiga de segones oportunitats

Rescatem, botiga de segones oportunitats és una botiga amb mirada terapèutica i integradora que es desenvolupa en un sector de tendència actual en el context de la sostenibilitat: la roba de segona mà. Ajuda a joves amb trastorns de conducta a adquirir els hàbits necessaris per a la inserció laboral fomentant, al mateix temps, el consum conscient a través de la roba de segona mà.

A la botiga hi treballen 4 persones, a més d’una persona especialitzada en l’educació social, i està supervisada per voluntaris que ajuden a coordinar els aspectes amb major vincle entre l’activitat empresarial i comercial. RESCATEM està adaptat a les característiques d’aquestes persones per oferir alternatives viables a la desocupació, marginalitat i exclusió social. Es fa un seguiment en el procés d’integració laboral generant metodologia per encarar l’absentisme laboral i les potencials conductes disruptives.

L’organització de tasques i la metodologia és individualitzada per a cada persona per tal de provocar la màxima integració, motivació i interès en relació amb l’ocupació laboral.

Les accions vinculades a l’emergència climàtica prenen una importància cabdal. El consum conscient agafa importància i cada vegada hi ha més persones disposades a assumir les seves pràctiques. La nostra missió és ajudar als nois/es amb transtorns de conducta a adquirir els hàbits necessaris per a la inserció laboral fomentant, al mateix temps, el consum conscient a través de la roba de segona mà.

Rescatem – Botiga de segones oportunitats és un projecte d’AFATRAC (Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta), una associació creada al novembre del 2016 i que actualment té més de 250 famílies associades a Catalunya.

Aquesta entitat uneix a persones amb diferents diagnòstics o sense diagnòstic en salut mental, que presenten un patró comú de conductes desadaptatives:

Generalment apareix el fracàs escolar, heteroagressivitat, comportament impulsiu, dificultat en les relacions interpersonals, desregulació emocional, violència filio-parental, manca de consciència de la problemàtica i dificultat per adherir-se als tractaments.

També són víctimes de la manca d’inclusió adequada al món laboral i social, afectant la qualitat de vida dels afectats/des i de les seves famílies.

Si vols contactar amb l’entitat, ho pots fer mitjançant:
A través del telèfon 659 762 550
Al correu electrònic: hola@afatrac.org

Si vols contactar amb la botiga, ho pots fer mitjançant:
El telèfon 722 479 294
El correu electrònic rescatem@afatrac.org

Integració de persones amb problemes de salut mental al món laboral mitjançant treballs a la natura

Gràcies al Centre Especial de Treball de l’Associació Aurora, l’entitat integra persones afectades amb trastorns de salut mental mitjançant treballs de conservació i restauració d’espais naturals, actuacions forestals o feines de jardineria. L’objectiu de l’associació és d’ajudar a aquest col·lectiu en risc d’exclusió social i a les seves famílies, així com també tenir cura del medi ambient.

L’entitat treballa arreu del Camp de Tarragona, però sobretot la podem trobar treballant al tram baix del riu Francolí, on hi desenvolupa diferents projectes de restauració fluvial.

 

L’Associació Aurora és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada l’any 1987 per la iniciativa de familiars de persones afectades de malaltia mental.

L’objecte social de l’Associació és la millora de la qualitat de vida de les persones afectades de malaltia mental i dels seus familiars, així com la defensa dels seus drets.

Els seus fins principals per assolir-lo són: La inserció social i laboral de les persones afectades de malaltia mental, el suport i l’atenció a les seves famílies.

Si vols posar-te en contacte amb l’Associació ho pots fer mitjançant:
Correu electrònic: administracio@associacioaurora.org
Número telefònic: 977 520 205

Taller de Manteniment d’espais exteriors (Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès Oriental)

Aconseguir que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui les capacitats suficients per permetre-li la inserció laboral.

En el manteniment d’espais exteriors Intress utilitza la metodologIa de l’Aprenentatge i Servei, que combina processos de recuperació de competències laborals i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es recuperen, tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

En aquest taller es realitzen tasques de manteniment a les instal·Lacions d’un menjador social i d’un Institut de secundaria del municipi (Granollers), Fundació El Xiprer i Institut Celestí Bellera.

Les activitats que es realitzen són:

Tasques de Jardineria
Manteniment dels jardins, cura de les plantes dels espais exteriors, recuperació ambiental de zones degradades. Sembra, esporga, poda d’arbusts. Instal·lació, control i manteniment de sistemes de reg automatitzat.

Neteja
Escombrat i recollida de restes vegetals. Neteja de les canalitzacions de l’edifici.

Manteniment del mobiliari exterior
Trasllat del mobiliari. Manteniment, reparació de bancs, taules, mosquiteres, paperes, etc…

És una entitat que impulsa la transformació social cap a una major justícia i equitat per a les persones, desenvolupant projectes socials.

A Intress treballen perquè les persones exerceixin els seus drets i puguin triar com volen viure. Intress està formada per l’Associació Intress, la Fundació Intress i la Fundació Gira-Sol. Una entitat que anualment atén més de 35.000 persones en tot el país.

Si vols contactar amb l’entitat, ho pots fer mitjançant:
A través del telèfon 932 172 664
Al correu electrònic: intress@intress.org

Si vols contactar amb el servei, ho pots fer mitjançant:
El telèfon 938 468 998
El correu electrònic: igil@intress.org