Gestió interna

Clarament: redefinició de l'entitat

L’antiga associació Salut Mental Terrassa ha realitzat el 2024 un procés de redifinició de l’entitat per convertir-se en l’actual Clarament.

En primer lloc, en una sessió de treball van replantejar-se qui eren, que fèien i que oferien, i van detectar la necessitat de mostrar una identitat pròpia amb una nova mirada holística que veies a les persones i s’allunyés de les etiquetes diagnostiques o relacionades amb la patologia.

L’objectiu d’aquest canvi de marca ha sigut fer-se més visibles per la població, i que els valors d’acollida, caliu, qualitat i tracte personalitzat es posessin de relleu en la nova imatge de l’entitat

Per dur a terme aquest procés de redifinició de l'entitat es va seguir una metodologia de cinc fases:

Clarament és una associació de Terrassa que acompanya a persones amb patologia de salut mental, als seus familiars i vetllen pel seu benestar.

 
Si vols posar-te en contacte amb l’Associació, pots fer-ho a través de:
Correu electrònic: hola@clarament.org
Número de telèfon: 648 611 491