Defensa de drets

Grup d’activistes per la salut mental

És un grup de persones amb experiència pròpia i aliats en salut mental que es troben per promoure espais i activitats que visibilitzin la salut mental i que trenquen els estigmes vers les persones amb diagnòstic. 

L’objectiu és sensibilitzar a la població i lluitar contra l’estigma. Des de la seva creació, el grup ha realitzat diferents accions de sensibilització i incidència: presentacions incloent-hi col·loquis i històries de vida, accions obertes a la comunitat com ara xerrades sobre alimentació i salut mental, zumba, etc.., la creació d’un programa a ràdio Tàrrega, un llibre d’activistes artistes, intervencions sobre drets i salut mental a l’Hospital Santa maria, participació a una taula rodona d’intercanvi d’experiències, una gimcana de sensibilització sobre salut mental per a instituts de Tàrrega, concursos de dibuix, etc...

Totes les accions són de caire vivencial i dinàmic, amb un ambient distès i participatiu, i obertes a la comunitat. El grup s’organitza autònomament però amb el suport de les professionals de Quàlia, normalment es reuneixen cada 15 dies i decideixen conjuntament les properes accions que volen impulsar a territori. Formar part d’aquest grup d’activistes, ha afavorit el procés de recuperació de les participants, i a fomentat el seu empoderament i benestar emocional.

Quàlia és  una cooperativa de treball associat especialitzada en l’àmbit del lleure i l’educació. 

Podeu contactar amb l’associació a través de:
– Correu electrònic: hola@lleurequalia.cat
– Número telefònic: 673220427