Suport i dinamització a la xarxa

Les associacions són cabdals pel foment de l’activisme, la incidència en l’àmbit local i el suport mutu.
Suport a les juntes directives


Suport a les professionals de la xarxa associativa


Suport a les persones voluntàries


Des de la Federació treballem per millorar la capacitat tècnica i de gestió, i la participació interna de la xarxa associativa.
Amb aquesta voluntat, oferim suport i acompanyament a les entitats de la xarxa, davant les necessitats que sorgeixen en el seu dia a dia.

Les entitats que vulguin unir-se a la Federació han de contactar amb nosaltres per tal de valorar juntes si els nostres objectius estan alineats. Caldrà que totes les entitats es comprometin a complir el codi ètic de la Federació.

Caldrà que ens facin arribar els seus estatuts perquè la junta directiva de la Federació SMC pugui donar-hi el seu vist-i-plau i valorar la seva inclusió com a entitat federada, cosa que haurà de ser ratificada per l’assemblea de l’entitat.

Les entitats federades es beneficien del fet de formar part de SMC com a grup de pressió i dels serveis que oferim, com, entre d'altres:

 • Assessorament

 • Acompanyament

 • Formació

 • Pòlisses d’assegurances i responsabilitat civil

 • Participació en grups de treball per fer arribar les seves necessitats i reivindicacions

 • Juntes Directives: juntes directives de les entitats federades, d’aquelles en procés de federar-se i també per aquelles entitats interessades a federar-se, però que encara no compleixen els requisits.

  És important, per les Juntes de les entitats, tenir un coneixement exhaustiu de la gestió i de les dinàmiques de les organitzacions que dirigeixen.
  SMC ofereix la formació i l’assessorament tècnic necessari, perquè aquesta gestió sigui el més eficient possible, facilitant espais formatius específics a les Juntes, al mateix temps que els dóna un suport continuat davant les diferents problemàtiques.

 • Professionals de la xarxa associativa: oferim suport tècnic i especialitzat a les professionals que treballen a la xarxa associativa de persones amb problemàtica de salut mental i els seus familiars. Proporcionem un servei d’atenció professionalitzada, especialitzada i de qualitat, donant suport a el desenvolupament de programes específics destinats al col·lectiu.
  Oferim suport específic en programes d’Intervenció familiar, programes en rehabilitació psicosocial en problemàtica de salut mental i programes destinats a la integració sociocomunitaria.

 • Persones voluntàries: persones col·laboren amb les diferents entitats de la xarxa associativa. La seva contribució és fonamental per al moviment associatiu i per al col·lectiu.

En funció de si sou una entitat de ple dret o col·laboradora i del pressupost anual de l’entitat, les associacions federades aportaran una quota anual a la federació, a través de domiciliació bancària, d’un import determinat (mínim de 100 euros i màxim de 350 euros).
Més de 80 entitats de primeres persones, famílies i professionals
treballant per la salut mental arreu de Catalunya


Amb el suport de