Drets en Salut Mental

La campanya #DretsEnSalutMental, impulsada per les més de 80 entitats federades de Salut Mental Catalunya, vol que tothom entengui que les persones amb problemes de salut mental tenim els mateixos drets, més enllà del nostre trastorn o diagnòstic.

La defensa de drets és una de les principals missions de la Federació Salut Mental Catalunya i de les més de 80 entitats que formen el nostre moviment associatiu. Ho fem perquè les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies i acompanyants tinguem les mateixes oportunitats.

Però al nostre col·lectiu vivim cada dia vulneracions i situacions en les que se’ns discrimina per tenir un diagnòstic de salut mental. Aquestes vulneracions i discriminacions, sovint, no es denuncien per desconeixement dels nostres drets en salut mental i també per l’estigma al voltant dels problemes de salut mental. Això passa per la por al que diran o a que es conegui el nostre trastorn.

Tal i com es fa patent en la situació exposada a l’Informe sobre Drets i Salut Mental a Catalunya 2022 i malgrat els esforços que duem a terme des de la Federació SMC per millorar la recollida de dades, la infradenúncia continua sent una problemàtica que invisibilitza el fenomen de les discriminacions i vulneracions als drets de les persones amb problemàtica de salut mental. No obstant, respecte els anys anteriors, hem incrementat el número de vulneracions registrades, i això és gràcies a la sistematització i millora del registre de la recollida de les més de 80 entitats federades i els 15 Espais Situa’t d’arreu de Catalunya. Des de SMC treballem per seguir incrementant aquestes denúncies.

Segons l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2021 (Juny 2022), la infradenúncia pot venir motivada per:

  • La manca de confiança en un sistema poc efectiu davant les denúncies de discriminació.

  • La manca de proximitat i accessibilitat dels cossos de seguretat cap a la ciutadania.

  • La por a les conseqüències de la denúncia (represàlies).

  • L’extrema vulnerabilitat de certs perfils de víctimes, entre les que hi poden estar les persones amb problemàtica de salut mental.

  • La negació o vergonya.

  • La poca accessibilitat dels procediments de denúncia.

Aquest fet empeny més que mai a SMC a continuar la tasca de detecció i denúncia de les situacions de discriminació i vulneració de drets de les persones amb problemàtica de salut mental, amb la implicació i participació activa de totes les entitats i serveis federats.