Jornades acadèmiques

Organitzem jornades tècniques sobre salut mental
Intercanvi de coneixement


Sensibilització


Noves estratègies o presentació d'informes


Les jornades tècniques que organitzem a Salut Mental Catalunya van adreçades a un públic heterogeni: primeres persones, famílies i persones tècniques, així com totes aquelles persones que puguin tenir interès en la temàtica de la jornada.

Habitualment, realitzem una o dues jornades cada any amb la voluntat de poder intercanviar coneixements dins del sector, sensibilitzar i, sobretot, iniciar noves estratègies o presentar els estudis que s’han realitzat sobre algun tema relacionat amb salut mental.

En aquestes jornades se sol convidar a persones expertes i es convida alguna experiència internacional.

Darreres jornades

Jornades anteriors

  • Jornada “Societat civil i salut mental: camins per la inclusió. Experiències nacionals i internacionals”

  • Jornada “Pràctiques significatives d’inclusió social en salut mental”

  • Jornada “Salut mental infantojuvenil: treballant en xarxa per una atenció integral”

  • Jornada “Societat civil i salut mental: camins per la inclusió. Experiències nacionals i internacionals”

  • Jornada sobre l’estigma de la malaltia mental

  • Jornada “Ciutadania, drets i salut mental: protecció jurídica i atenció integral”