Salut Mental Catalunya i la Federació Veus demanen un nou marc legal i ideològic per garantir els drets en salut mental

Programa de la jornada en aquest enllaç

Presentacions de les ponències i intervencions:

Salut Mental Catalunya, juntament amb la Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1ª Persona (VEUS), ha celebrat el 8 de novembre del 2016 la Jornada “Drets i Salut Mental: Transformem actituds, exigim compromisos”, al CaixaForum de Barcelona.

La jornada ha reivindicat el concepte de ple dret per a les persones amb problemes de salut mental, en el marc de la Convenció de Nacions Unides pels drets de les persones amb discapacitat, i la necessitat de fer un seguiment del compliment d’aquests drets.

En aquest sentit, s’ha evidenciat que l’actual legislació és insuficient i que cal una pressió social per posar en marxa litigis estratègics que permetin salvaguardar els drets en salutmental, un moviment en el que han de participar les persones amb trastorn.

El paper de les entitats tutelars ha ocupat un espai central durant la jornada i s’ha parlat de transformar un model per passar del concepte de protecció al de pacte, amb eines que garanteixin la no vulnerabilitat dels drets de lespersones amb problemes de salut mental. Alguns exemples són la figura de l’assistent personal, els poders preventius i el document de voluntats anticipades,en la línea d’un acompanyament i no d’un tracte paternalista.

Els testimonis en primera persona de la jornada han alertat que un diagnòstic i tractament que no obre la porta a la recuperació tanca qualsevol esperança per la persona amb un traston mental, i això va en contra dels drets fonamentals.

S’ha apuntat també la manca de suport professional en l’acompanyament de les persones i les famílies amb problemes de salut mental, sobretot en els casos d’episodis de crisis en salutmental, una situació que dificulta la inclusió social i augmenta la soledat de la persona amb trastorn i de la seva família i cuidadors.

Un altre reivindicació principal dels drets en salut mental ha estat l’objectiu de reduir i eliminar les contencions físiques a través de la modificació de l’estructura i funcionament dels hospitals i centres de salut mental, a partir d’una renovació del model perquè sigui més negociador, accepti els riscos i tingui en compte el paper de la xarxa relacional de la persona (família, amics…) per fer possible la seva recuperació.

Notícies recents