Salud Mental España i CERMI celebren la paralització del protocol europeu que pretén obligar internar persones contra la seva voluntat

El Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha suspès l’adopció del Protocol Addicional al Conveni d’Oviedo fins a finals de l’any 2024. Tot i que aquesta decisió no suposa la retirada total del projecte, el procés actual s’atura i començarà a treballar per respectar l’autonomia de les persones, involucrant les organitzacions de la societat civil relacionades amb la salut mental.

El Protocol Addicional al Conveni d’Oviedo queda paralitzat fins a finals de l’any 2024. Així ho ha decidit el Comitè de Ministres del Consell d’Europa, que ha suspès temporalment l’adopció d’aquest document. La Confederació SALUD MENTAL ESPAÑA i el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) celebren aquesta decisió, ja que han denunciat moltes vegades que el protocol vulnera els drets humans de les persones amb problemes de salut mental i discapacitat psicosocial.

El document confon coerció i cures, autoritza la privació de llibertat de la persona amb problemes de salut mental basada en la presumpció de risc, no recolza ni promou la creació de recursos alternatius en què es respectin la voluntat i les preferències de les persones i no dóna resposta a les advertències dels organismes més rellevants a l’àmbit dels drets humans.

Entre les decisions preses recentment pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa, es troba proporcionar noves instruccions al Comitè Directiu de Drets Humans als camps de la Biomedicina i la Salut perquè completi abans del 31 de desembre de 2024 un projecte de recomanació que promogui l’ús de mesures voluntàries als serveis d’atenció de salut mental i un informe sobre la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans en matèria de salut mental.

A més, es preveu la participació d’organitzacions de persones amb discapacitat i altres parts interessades rellevants a les futures discussions, com l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans i, com a observadors a les reunions, Rehabilitation International, l’EDF i l’Associació Europea de Proveïdors de Serveis per a Persones amb Discapacitat (EASPD).

El projecte es transmetrà per a dictamen a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (PACE), amb l’examen previ de la recomanació i l’informe indicats anteriorment.

Finalment, es prepararà una declaració del Comitè de Ministres que afirmi el compromís del Consell d’Europa amb l’objectiu de millorar la protecció i l’autonomia de les persones als serveis d’atenció de salut mental.

enllaç amb més informació Llegeix la notícia completa de SME

Notícies recents