Reunió amb el Departament de Salut per valorar les necessitats en salut mental a Santa Coloma, Maresme i Lleida

La Federació Salut Mental Catalunya, AMMAMME, Salut Mental Ponent i Salut Mental Mataró-Maresme es van reunir el dia 7 d’abril amb la directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, Cristina Molina, amb l’objectiu de conèixer les necessitats en salut mental dels territoris de Santa Coloma de Gramenet, Maresme i Lleida. La sessió de treball va tenir un to de cordialitat i des de Salut es van recollir les peticions de les diferents associacions de territori per conèixer quines són les prioritats i els recursos d’atenció en salut mental a desplegar.

Els informes per conèixer quines són les principals necessitats en salut mental, els resultats dels quals es van presentar en la reunió amb Salut del 7 d’abril, s’han fet gràcies al treball en territori de les Taules de Salut Mental i de les Coordinadores de Salut Mental, iniciatives de la Federació per treballar en xarxa i sumar esforços en la definició de les polítiques i recursos en salut mental.

L’objectiu final és coordinar a tots els agents implicats en la salut mental de cada territori, per fer polítiques més eficients i aprofitar i desenvolupar els recursos i l’atenció en salut mental d’una manera més eficient.

 

Notícies recents