Repassa el 2014 de Salut Mental Catalunya en aquesta animació.