Renovem conveni del projecte Psicoxarxa Solidària, que dona atenció psicològica a persones amb pocs recursos

La Psicoxarxa Solidària és un projecte creat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per a donar assistència psicològica a les persones que ho requereixen i que disposen de pocs o cap recurs econòmic per a assumir la despesa

Enguany, Salut Mental Catalunya renovem el conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) per seguir formant part de la Psicoxarxa Solidària, a la qual estem adherits des de l’any 2019.

El conveni ens permet derivar a aquest projecte aquelles persones amb pocs recursos econòmics i que tinguin necessitat d’atenció psicològica. D’aquesta manera, podran beneficiar-se d’una atenció psicològica de qualitat amb un cost reduït per sessió.

La Psicoxarxa Solidària ofereix, a través dels professionals i projectes inscrits, diferents tipus d’atenció psicològica, des dels diversos àmbits d’intervenció de la Psicologia i de les diferents orientacions professionals, a les quatre províncies de Catalunya.

Com accedir al servei

Per accedir a la Psicoxarxa solidària cal adreçar-se a l’Espai Situa’t del territori corresponent, on les tècniques faran una primera entrevista d’acollida, informaran i orientaran a la persona, i valoraran si la petició ha de ser adreçada al projecte del COPC o pot ser resolta per una altra via. En cas que sigui necessari, les tècniques demanaran informació i documentació econòmica acreditativa de la situació de la persona per tal de confirmar el compliment dels requisits econòmics i trametre la derivació a la Psicoxarxa solidària.

L’Espai Situa’t

L’Espai Situa’t és el servei d’acollida, informació, atenció, orientació i suport del projecte Activa’t per la salut mental, gestionat per la Salut Mental Catalunya.

Troba l’Espai Situa’t més proper per fer les teves consultes.

Notícies recents