Reivindiquem la corresponsabilitat en les tasques de cura, que actualment representen el doble de temps per a les dones

Les dones dediquen el doble de temps que els homes a les tasques de cura. Concretament, 27 hores a la setmana vers les 14 hores que hi dedica l’home (font EWCCS-España 2015). I, tal com apunta l’ajuntament de Barcelona, el 90% de la feina de cura a persones majors de 65 anys la fan familiars i altres membres de la xarxa relacional, que en la seva gran majoria són dones.

Des de la Federació Salut Mental Catalunya, i en el marc de la commemoració del 8 de març, volem posar de manifest les dades que alerten que aquesta desigualtat en les tasques de cura va en detriment del seu temps personal i impacta negativament en la seva carrera professional. Per aquest motiu, reivindiquem una corresponsabilitat efectiva a l’hora de garantir el dret de cura, i reduir les desigualtats de gènere. Aquesta situació fa que les dones tinguin una menor taxa d’ocupació, un índex de reducció de jornada laboral més alt, més temporalitat i salaris més baixos. La desigualtat provoca que, de mitjana, cotitzin menys i tinguin menys ingressos per prestacions d’atur i o pensions contributives.

En el cas de les demandes rebudes pels diferents Espais Situa’t de Catalunya dins el projecte Activa’t per la salut mental, durant el 2017 es van atendre 1.047 demandes de suport i informació sobre salut mental, de les quals 674 les van fer dones (64,33%). De les 1.047 sol·licituds, el 24% les van fer les mares de persones amb problemes de salut mental, front al 6,9% fetes per pares.

El 60% de les persones que cuiden, un col·lectiu sovint invisibilitzat, manifesten haver empitjorat la seva salut física i mental amb les tasques de cura. Des de la Federació Salut Mental Catalunya, promovem la formació, l’apoderament i la participació de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies dins d’un model d’atenció comunitària i des de la responsabilitat compartida de les tasques de cura, respectant els temps i oferint espais de descàrrega emocional i gestió de la pròpia cura com els Grups d’Ajuda Mútua.

Dona i salut mental

Notícies recents