QualityRights e-training, una formació electrònica per a eliminar l'estigma i promoure la inclusió en salut mental

L’OMS va crear al 2012 el programa QualityRights per a la millora de la qualitat d’atenció a les persones amb problemes de salut mental i per a la promoció dels seus drets

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha creat la formació electrònica QualityRights a nivell mundial, una iniciativa per a avançar en la salut mental, eliminar l’estigma i promoure la inclusió de la comunitat.

El programa QualityRights va néixer l’any 2012 amb la voluntat de millorar la qualitat de l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i promoure els seus drets, així com els de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual i cognitiva. El seu enfocament d’atenció i suport es basa en els drets i està orientat a la recuperació. L’eliminació de les intervencions coercitives, el respecte pel dret al consentiment informat, la promoció de l’autonomia, l’elecció, la inclusió comunitària i la recuperació són el nucli del programa.

QualityRights e-training és una plataforma interactiva que permet ampliar el coneixement de la població en aquest paradigma d’intervenció. L’OMS ha desenvolupat un paquet de materials de capacitació bàsics i especialitzat per a desenvolupar capacitats en atenció i suport basats en drets i centrats en la persona. Trobareu la plataforma disponible en 11 idiomes.

enllaç amb més informació Clica per accedir al programa QualityRights

enllaç amb més informació Clica per accedir a QualityRights e-trainning

Notícies recents