Relacions institucionals

Salut Mental Catalunya

Grup d’experts de la Comissió d’estudi sobre salut mental i addiccions del Parlament de Catalunya.

Hi assisteixen la presidenta i la directora de SMC.

 

– Taula del Pacte Nacional de Salut Mental.
– Grup impulsor del Pacte Nacional de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya.
Hi participem formant part i coliderant diversos grups de treball.
– Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut
Hi participa la directora de SMC.
– Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut
– Taula de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu (TAPSEI)

 

– Xarxa pel suport a les famílies cuidadores de l’Ajuntament de Barcelona Hi assisteix la coordinadora del projecte Activa’t per la salut mental de SMC.
– Grup motor del pla de salut mental de l’Ajuntament de Barcelona Hi assisteix la directora de SMC.

 

– Comitè de direcció de la Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental TECSAM Hi assisteixen el vicepresident de SMC i un vocal de la junta executiva i patró de SMC.

 

– Consell de pacients i famílies de Benito Menni. Hi assisteix el secretari de la junta executiva de SMC.

– Observatori català de la Família del Departament de Drets Socials
– Taula tècnica del Departament de Drets Socials
– Taula de Participació Social del Departament de Justícia. Hi assisteix el responsable de Programes Sociocomunitaris de SMC.
– Grup de treball de Dona i Salut Mental del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Hi participa una vocal de la junta executiva i la responsable de Participació, Voluntariat i Gènere de SMC
– Grup de Salut Mental i Gènere del Departament de Salut. Hi participa una vocal de la junta executiva.

 

– Comissió  assessora  del  programa “Per  un  esport sense  barreres” de l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
Hi assisteix el responsable de Programes Sociocomunitaris de SMC.
– Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. Participem en diversos dels grups de treball compartint coneixement i reflexió.

– ACAB (Associació contra l’anorèxia i la bulímia) Compartim coneixement i coordinació en l’acompanyament a les persones.
– Ajuntaments i consells comarcals vinculats a les Taules de Salut Mental d’arreu del país
– Taules de serveis de Joventut i Taules d’Infància i Adolescència
– AMMFEINA
– Apropa Cultura. Promovem la participació de la nostra xarxa en les seves activitats
– Associació Drets Sexuals i Reproductius. Ens acompanyen i assessoren en el nostre programa de dona i salut mental.
– Associació Catalana d’Infermeria en Salut Mental (ASCISAM)
– Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental
– BCN Salut Mental
– Col·lectiu Ronda. Conveni vigent des del projecte Justament, d’assessorament legal, al qual les persones beneficiàries són orientades des dels Espai Situa’t.
– Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Al 2023 vam elaborar conjuntament la Radiografia sobre “La situació de la salut mental en el jovent català”.
– Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE). Al 2023 vam organitzar conjuntament una jornada per impulsar i promocionar els Grups d’Ajuda Mútua per al benestar emocional (IMPROGAM).
Tenim un conveni signat pel qual treballem conjuntament fomentant el treball comunitari per a la promoció dels Grups d’Ajuda Mútua per al Benestar Emocional.
– Consorci de Salut i Social de Catalunya
– Encaix (Associació d’entitats tutelars d’atenció a la salut mental) 
– Federació Catalana de Drogodependències
– Federació Fundació Catalana de Futbol. La lliga de SMC “Lliga Futbol sala Esport i Salut” està adherida a la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol i aquesta presta a SMC el servei d’arbitratge a tots els partits que prevegui el Pla de Competició. Per la seva banda, la Fundació Catalana de Futbol es compromet a fer-se càrrec del 30% dels costos associats als arbitratges dels partits de la competició organitzada per SMC.
– Federació Catalana de Tennis. La Federació aporta el departament de docència i el contacte amb els Clubs de tennis. Va organitzar una jornada inicial de formació amb els tècnics dels Clubs Socials de SMC i va estar fent classes de tennis als alumnes del Club Social El Roure de l’Hospitalet de Llobregat fins la temporada 2018-2019. Col·labora anualment en l’organització de la cloenda de fi de temporada.
– Federació Catalana de Voluntariat Social
– Federació Veus. Al 2023 vam firmar un conveni per tal de col·laborar en els respectius projectes de defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental.
– Fòrum d’Iniciatives en Salut Mental
– Fundació Congrés Català de Salut Mental. Compartim coneixement i espais de reflexió conjunta, organitzem jornades conjuntament.
– Hem impulsat, amb altres organitzacions, la Comunitat de Benestar de Factor Humà, per reflexionar, aprendre i avançar col·laborativament cap a una millora del benestar de treballadores i treballadors.
– Fundació Pere Tarrés. Al 2016 vam fer una recerca conjuntament sobre la salut mental infantojuvenil.
– Fundació SGAE. Al 2021 la Fundació SMC vam signar un conveni per tal que autors i artistes puguin col·laborar amb els nostres Clubs Socials. La bona acollida ha fet que al 2023 aquest conveni se signi amb la Federació SMC i així beneficiar a totes les entitats federades.
– Institut Tecnològic de Barcelona
– Institut Pere Mata
– ISGlobal, Institut de Salut Global de Catalunya. SMC vam participar a l’estudi sobre els drets sexuals i reproductius de dones amb diagnòstic de TMS, el qual es va presentar a la Jornada de Dona i Salut Mental.
– La Salle Gràcia
– Museu Marítim de Barcelona. Les entitats federades participen dels avantatges de les visites a les seves instal·lacions.
– Oficina per la no discriminació del Ajuntament de Barcelona
– OpenSystems – Universitat de Barcelona. Hem realitzat diverses recerques de ciència ciutadana. La darrera finançada pel programa Horitzó 202 de la UE va durar 3 anys d’investigacions i aprenentatge sobre les xarxes de suport i en van sorgir unes recomanacions polítiques per a la promoció i l’enfortiment de les xarxes de suport social en salut mental.
– Parc Salut Mar
– Psicoxarxa amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC). Conveni vigent al servei del COPC al qual les persones beneficiàries són orientades des dels Espai Situa’t.
– Sant Joan de Déu
– Síndica de Greuges de Catalunya
– Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil
– Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
– Unió Catalana d’Hospitals
– Universitat de Barcelona – Fundació Bosch i Gimpera

conveni fcvs

Federació

Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya com a membres de la Junta.
Hi participa un vocal de la junta executiva i patró de SMC. La Federació SMC ostenta la tresoreria. Hi ha diversos grups de treball en els quals hi participen persones de SMC:
– Grup de treball del model d’atenció centrada en la persona on participa la directora de SMC.
– Grup de treball M4social on participa un vocal de la junta executiva i patró de SMC.
– Grup de finançament, on participa l’equip d’administració de SMC.

 

Cocarmi (Comitè català de representats de persones amb Discapacitat), com a membres de la junta
Hi participa la vicepresidenta segona de la Federació SMC. La Federació SMC ostenta la vicepresidència tercera de l’entitat.

 

Confederación Salud Mental España, com a membres de la junta. Hi participa una vocal de la junta executiva de la Federació SMC Comité prosalud mental en primera persona de la Confederación Salud Mental España. Hi participa el vicepresident de SMC.
– Red estatal de mujeres de la Confederación Salud Mental España. Hi participa una vocal de la junta executiva de SMC.
– Grup de treball “Mujeres en el entorno rural”. Hi participa un vocal de la junta executiva de SMC.
– Comité de gerentes de la Confederación Salud Mental España. Hi participa la directora de SMC.

 

Fundació Hàbitat3, com a fundadors i membres del Patronat.
Hi participa un vocal de la junta executiva i patró de SMC.

 

Obertament, com a membres de la Junta Directiva
Hi participa un vocal de la junta executiva de la Federació SMC, que actualment ostenta la presidència de l’entitat, i la directora d’Incidència, Comunicació i Aliances de SMC.

WeMind Cluster, com a membres fundadors.

Conveni amb la Psicoxarxa solidària

Signat el 2019 
La Psicoxarxa Solidària és un projecte creat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per a donar assistència psicològica a les persones que ho requereixen i que disposen de pocs o cap recurs econòmic per a assumir la despesa. El conveni  ens permet derivar a aquest projecte aquelles persones que ho necessiten des del 2019.

 
Convenis per potenciar el voluntariat del programa "Fent Costat Entre Famílies"

Aquests convenis tenen l'objectiu de crear sinergies per potenciar l'atenció a les famílies de persones amb problemes de salut mental durant els ingressos en el marc del programa de voluntariat “Fent Costat Entre Famílies”.

Sigat el 17 de març del 2021
Conveni entre lAssociació AMMAME, l’Associació AREP, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Federació SMC.


Signat el 14 d’octubre de 2022
Conveni entre l’Associació Ment i Salut La Muralla, l’Institut Pere Mata SA, i la Federació SMC.


Signat el 2024
Conveni entre la Coordinadora d'Entitats de Salut Mental i Addiccions de les Terres de Lleida, Salut Mental Ondara Sió, Salut Mental Pallars, Amentaran, Gestió de Serveis Sanitaris i la Federació SMC.

Signat el 14 de maig del 2024
Conveni entre SMC Bages i ASFAM Berga, Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitària Manresa i la Federació SMC.

 

Conveni per avaluar i promocionar els Grups d'Ajuda Mútua per al Benestar Emocional


Signat el 3 de maig de 2021
Amb el CAPSBE (Consorci d’Antenció Primària de Salut Barcelona Esquerra) vam dur a terme, ja en el 2021, una avaluació externa de la iniciativa dels Grups d’Ajuda Mútua per al Benestar Emocional amb l’objectiu de promoure la seva creació i millorar el seu funcionament. El nou conveni de col·laboració del 2023 permetrà seguir fomentant, de manera conjunta, el treball en xarxa i comunitari per a la promoció dels GAM per al Benestar Emocional.

 

Conveni per fomentar la cultura a través del voluntariat social


Signat el 30 de maig de 2023
Al 2021 la Fundació SMC vam signar un conveni amb l'SGAE  (Societat General d'Autoris i Editors) per tal que autors i artistes puguin col·laborar amb els nostres Clubs Socials. La bona acollida ha fet que al 2023 aquest conveni se signi amb la Federació SMC i així beneficiar a totes les entitats federades a través del projecte Oci i Cultura. Té com a objectiu desenvolupar accions culturals i formatives amb voluntat d’inclusió social.

 

Conveni per cooperar en la defensa de drets


Signat el 10 d'octubre de 2023
Aquesta iniciativa entre la Federació VEUS, Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en Primera Persona – VEUS i la Federació Salut Mental Catalunya té com a finalitat establir un marc de relació operatiu i promoure la cooperació entre les dues organitzacions en la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental. Amb la unificació del registre de vulneracions, es pretén tenir un control més eficaç i coordinat de les situacions que afecten al col·lectiu en primera i a les seves famílies. 

 

Conveni per fomentar el voluntariat inclusiu i accessible


Signat el 12 de març de 2024
La signatura d’aquest conveni entre la Federació Catalana de Voluntariat Social i la Federació SMC té com a objectiu fomentar de manera conjunta el voluntariat inclusiu i accessible, enfortir el paper de les persones voluntàries, i la sensibilització en matèria de salut mental per tal d’abordar els reptes socials actuals. 

Fundació

Grup de treball d’habitatge de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, on hi participa la directora de serveis a les persones de SMC.

Coordinadora Catalana de Fundacions. L’entitat  representa els interessos de les Fundacions a Catalunya i compta amb més de 500 fundacions associades, de tots els àmbits: social, educatiu, investigació i recerca, cultura, medi ambien, sanitari, etc.