Protocol de coordinació i mesures d'actuació pels serveis de Llar amb suport i Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar

Podeu consultar el comunicat en aquest enllaç pdf.

Protocol de coordinació i mesures d’actuació pels serveis de Llar amb suport i Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar (15-3-2020)

Actualitzeu les darreres mesures de prevenció i protecció pel #coronavirus SARS-CoV-2 en el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/?fbclid=IwAR2UbzOesyLDcGF3O2AD_poAGuRV58ave4HXy55vHboxSSKtbYAtpqFsQ90

Informació actualitzada sobre el #coronavirus SARS-CoV-2 al canal oficial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: residències, centres de dia, grups de persones voluntàries, serveis acolliment i recuperació violència masclista, empreses i persones treballadores, serveis bàsics atenció social, comunicats…

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/?fbclid=IwAR2URvIHlgm19MvGplcvIxyt4xKYK5H7jvMF8SAeLojz4imCznfyAjNL5Jo

Informacions d’interès sobre les actuacions sanitàries amb el coronavirus:

Notícies recents