Projectes de salut mental comunitària amb el suport del Departament de Drets Socials durant l'any 2022

Durant el 2022, Salut Mental Catalunya ha rebut el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en diversos projectes relacionats amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental dins la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials per a l’any 2022.

Enguany, el Departament de Drets Socials ha contribuït a l’execució d’un total de sis projectes que duu a terme Salut Mental Catalunya. El programa XarXaJoves, el servei d’atenció a les famílies en salut mental, el projecte d’enfortiment del teixit associatiu en salut mental, el programa de foment del voluntariat de suport entre iguals en salut mental i l’acompanyament integral a famílies. Expliquem en què consisteixen alguns dels projectes:

XarXaJoves

El XarXaJoves és un programa d’acompanyament integral per a joves amb problemes de salut mental de 16 a 25 anys i les seves famílies que pretén oferir suport a la persona en aquelles fites que es vulgui plantejar: estudis, treball, oci saludable, vinculació amb la xarxa, etc. Es desenvolupa a tres territoris: Barcelona Ciutat, Barcelonès Nord i Lleida. Va dirigit a joves que presenten problemes de socialització, de vinculació a l’àmbit sanitari, social, formatiu o de lleure, a causa de problemàtiques de salut mental siguin o no diagnosticades.

Al 2022, al XarXaJoves hem tingut 94 derivacions de joves, 91 joves ateses en el servei en primera visita, 74 joves amb un Pla d’intervenció individual i 48 joves vinculades al servei a data de desembre de 2022.

Servei d’atenció a les famílies en salut mental

Es tracta de l’Espai Situa’t, un servei per atendre demandes d’informació i assessorament en matèria de salut mental. Facilita l’entrada al circuit del projecte Activa’t i ofereix un reforç a la comunitat en l’atenció de la persona i famílies amb problemes de salut mental.

Programa de Foment del Voluntariat de suport entre iguals en salut mental

El programa Fent costat entre famílies té l’objectiu de que les persones amb experiència en tenir cura d’un familiar o persona propera amb problemes de salut mental es formin per oferir suport emocional, acompanyament i orientació a altres persones que estan passant per una situació similar. 

Aquest any hem seguit treballant per capacitat, formar i ampliar l’equip de persones voluntàries del projecte, amb la finalitat de poder oferir una major i més àmplia resposta a l’alta necessitat que hi ha d’acompanyament a familiars de persones amb experiència pròpia i que passen per primera vegada aquesta situació vital.

Notícies recents