Primera sessió del Pla de Participació a la seu d'ACFAMES-AFAMMCA

El Pla de Participació de la Federació ha començat a caminar i el 17 de març va tenir lloc a la seu de l’associació ACFAMES-AFAMMCA de Barcelona la primera sessió de treball, que va comptar amb la participació de 20 persones representants d’entitats de la província de Barcelona.

Des de la Federació volem agrair a totes i cadascuna dels participants les seves valuoses aportacions, el seu compromís i implicació per la construcció de solucions a les problemàtiques compartides per moltes de les associacions que formeu part de la Federació. Vosaltres doneu sentit al Pla!

La següent reunió tindrà com a objectiu començar a dissenyar  propostes per donar resposta a les necessitats que heu detectat. Aquesta reunió  tindrà lloc el proper 8 d’abril del 2015 de 16 a 18 hores. Falta concretar el lloc.

El Pla de Participació ens servirà per aprendre a treballar junts per construir propostes que puguin donar resposta a les necessitats de millora de la participació de les associacions a la Federació i la participació dins de les pròpies associacions.

Que és un procés participatiu?

La suma de moments o accions participatives (tallers, dinàmiques de grup, exposicions interactives, grups de treball, reunions,…) on participareu diferents persones i agents socials representatius del moviment associatiu de la salut mental.

Qui volem que participi?

Esperem que participeu les persones que formeu part de les juntes de les associacions i de la Federació, els familiars i les persones amb problemes de salut mental, i els professionals per a poder aportar diferents perspectives al voltant del tema i prendre decisions col·lectives per millorar la situació de la participació en el nostre moviment associatiu.

Com?

En la primera fase del Pla recollirem les necessitats de millora de participació en el sentit més ampli. Per exemple, necessitem que els socis participin més, necessitem espais que afavoreixin expressar la nostra opinió com a entitats federades, etc.

En la segona fase, elaborarem propostes per donar-hi resposta i prioritzarem quines d’aquestes accions són més importants per vosaltres.

Finalment, farem una valoració i un retorn dels resultats del procés.

 

plaparticipacio

 Descarrega el gràfic del Procés Participatiu en pdf en aquest enllaç.

Participació i Dinamització:

Alba Monfort Mestre
amonfort@federacio.salutmental.org
Tel: 93 164 15 86

 

Notícies recents