Primera fase del projecte d'elaboració de materials formatius en salut mental infantojuvenil

La Federació Salut Mental Catalunya (SMC) ha finalitzat la primera fase del projecte d’elaboració de materials formatius per a familiars i professionals que acompanyen infants i joves amb problemes de salut mental, una iniciativa que compta amb el suport de la Fundació Probitas, i en la que també col·labora DKV.

La iniciativa pretén contribuir a la capacitació de familiars i professionals de diferents àmbits que treballen amb infants i joves amb problemes de salut mental, en serveis no especialitzats en salut mental. L’elaboració dels nous materials s’ha dut a terme amb la consultora social Spora, que ha recollit el coneixement d’experts per experiència pròpia, familiars i professionals, que al 2019 han participat en dos tallers i dos grups focals. En els espais participatius, han col·laborat un total de 79 persones (8 persones amb experiència pròpia, 15 familiars i 56 professionals).

D’aquesta feina han sortit quatre temàtiques bàsiques a abordar:

  • Intervenció i treball col·laboratiu
  • Trencament de processos de socialització
  • Autolesions
  • Maneig de situacions de tensió i conflicte

La publicació dels nous materials està prevista a principis de 2020. El proper any també es faran tres tallers de capacitació per pilotar els nous materials per familiars i professionals que acompanyen infants i joves amb problemes de salut mental.

materials infanto 2

Notícies recents