Aproximació als trastorns de la conducta alimentària

La prevalença dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) a Catalunya és força elevada. Ho proven dades com que cada any s’atenen pop de 1.500 casos nous de persones amb aquesta problemàtica a les unitats públiques especialitzades de tractament o que és un trastorn que afecta no només el jovent, sinó també a la població adulta.

Per tot això, AMMFEINA SMC va centrar el darrer dels espais reflexió i coneixement que organitza peròdicament per als professionals de les entitas associades a introduir-se en els TCA. Va ser el passat 5 de maig, en una sessió que va impartir la tècnica de FITA, Marta Miquel.

A banda de contextualitzar la situació actuals del TCA, la formació va servir per conèixer les conseqüències que té el trastorn per a la persona afectada i el seu entorn i per saber identificar alguns dels símptomes d’alerta.

 

Elevada prevalença 

Prop de 28.0000 nois i noies a Catalunya (de 12 a 24 anys) pateixen actualment un TCA. De fet, aquesta és la tercera malaltia crònica entre aquest grup de població. Tot i així, val a dir que no és un trastorn que es presenti únicament entre població adolescent, sinó també en adults.

 

Notícies recents