Presentació de l'Associació Maresme Continuum, salut mental i servei a les persones

L’Associació Maresme Continuum salut mental i servei a les persones, que pretén articular les entitats Comunitat Terapèutica del Maresme, Centre de Formació i Prevenció, Fundació Molí d’en Puigvert i La Klosca-Cet, totes elles dedicades a l’atenció a la salut mental i al servei a les persones, us conviden a l’acte de presentació que es farà el proper dia 18 de novembre a la Nau Gaudí de Mataró.

L’objectiu de Maresme Continuum és construir una aliança estratègica capaç d’oferir una resposta conjunta a les necessitats de l’atenció a la salut mental i de servei a les persones en el Maresme, com a salut pública. L’acte s’iniciarà a les 12 hores i finalitzarà a les 14 hores. S’exposaran els diferents recursos, el seu abast i les intencions i iniciatives que es posaran en marxa.

L’acte comptarà amb la presència del publicista Lluís Bassat, que ens farà una dissertació sobre Art i Vinculació Social, i es clourà amb l’actuació de l’Orquestra de la Bona Sort, acompanyada d’un refrigeri.

Programa:

  • 12:00 Acollida-Presentació

Taula: Alcalde de Mataró
Altres autoritats
President Maresme Continuum

  • 12:30 Esposició i projecció vídeo

Justificació MC: Les aliances estratègiques
“Cartera de Serveis de Maresme Continuum” (projecció vídeo i
exposició oral)
Perspectives de futur

  • 13:00 Al·locució “Art i vonculació social”, amb Lluís Bassat
  • 13:30 Cloenda

Taula: Autoritats
Representant Maresme Continuum

  • 13.45 Refrigeri

Actuació de l’Orquestra Bona Sort.

Notícies recents