Celebrem les primeres passes del programa PAIcSaMAEC per donar resposta integral als casos de salut mental i addiccions d'elevada complexitat

El programa d’abordatge integral dels casos de salut mental i addiccions d’elevada complexitat, anomenat PAIcSaMAEC per les seves sigles, que fa més de dos anys que es va iniciar, té com a objectiu elaborar un protocol i un pla d’acció per donar una resposta eficaç i integrada a les persones amb trastorns mentals greus i problemes d’addicions en un context de gran complexitat, en termes de prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració. Així mateix, també aportarà recomanacions d’actuació en els àmbits sanitari, social, judicial i de suport a les famílies. En definitiva, es tracta de ser capaços de crear un camí de vida perquè la persona estigui acompanyada i poder donar suport al cuidador o al seu entorn.

El PAIcSaMAEC, sota el lideratge de Magda Casamitjana des del Departament de Salut, vol dissenyar, implantar, avaluar i consolidar a tot el territori català un sistema de resposta integrada, global i continuada a les necessitats de les persones amb trastorn mental d’elevada complexitat en el seu procés de recuperació. I ho està fent amb la participació del teixit associatiu de salut mental (moviment en primera persona i de famílies), i els Departaments de Salut, de Treball, Afers Socials i Famílies, d’Educació i de Justícia.

Metodologia innovadora i participativa

Des de mitjans de l’any 2020 s’ha treballat en 19 grups monogràfics formats per professionals de diferents àmbits, representants del territori i associacions de salut mental per tal de dur a terme un procés participatiu per elaborar el document marc del programa, i que s’ha estès fins al mes de desembre de 2020.

L’objectiu de treballar en diferents grups ha estat el de donar resposta i proposar recomanacions a aspectes com el perfil de la població amb criteris d’inclusió del programa, les principals necessitats de les persones i famílies, el tipus de serveis/recursos que serien necessaris, els circuits d’atenció integrada recomanats i aspectes clau del model d’atenció, entre d’altres.

A finals de l’any 2020 ja s’ha lliurat al Departament de la Presidència el document marc amb les recomanacions creat amb la implicació de 384 persones representatives dels agents implicats en el territori.

Des de Salut Mental Catalunya felicitem la feina feta i la metodologia participativa i plural escollida per dur-ho a terme, doncs albira una transformació important que dona llum a moltes persones i famílies. Tan de bo es faci servir per a altres projectes.

Abast del programa

Es calcula que a Catalunya hi ha detectats uns 70.000 casos de salut mental i addiccions d’elevada complexitat, des dels 14 anys fins a les persones grans. Es començarà a treballar amb el subgrup de 7.000 persones amb 40 professionals. El programa compta amb un pressupost de 3M € per iniciar les accions prioritzades.

La Generalitat ha volgut prioritzar el desplegament d’aquest programa atesa l’elevada prevalença d’aquest tipus de trastorns mentals complexos que generen una gran càrrega personal, familiar, social i sanitària. El PAIcSaMAEC vol garantir una atenció adequada i integral, tant a les persones afectades com a les seves famílies i entorns.

Des de la Salut Mental Catalunya fa anys que demanem una atenció específica a aquestes situacions que ens preocupen molt com a moviment associatiu, i celebren la feina feta i la concreció i impuls d’un pla d’acció concret per fer-hi front. Esperem que ben aviat puguem veure l‘impacte positiu sobre les persones, el sistema d’atenció i la societat.

Notícies recents