Nova trobada de moderadores de Grups d'Ajuda Mútua (GAM) dels territoris del Baix Llobregat, Garraf i El Prat

Les moderadores del territori van poder trobar-se físicament per primer cop des de la pandèmia

El passat 5 d’octubre, un total de 19 moderadores i participants dels Grups d’Ajuda Mútua (GAM) de primera persona, de familiars i de benestar emocional (dolor crònic, dol, joves…) van trobar-se a les les Cases d’En Puig del Prat de Llobregat durant la tarda. En total, van participar-hi un total de 16 dones i 3 homes. La trobada va ser facilitada per les referents territorials dels Espai Situa’t del Baix Llobregat, Espai Situa’t El Prat i Espai Situa’t del Garraf. 

Es tracta de la primera trobada en format presencial d’aquests territoris després de la pandèmia per la Covid-19. Fins ara, les trobades s’havien adaptat a la versió online per poder continuar oferint un espai d’intervisió amb l’objectiu de donar suport a les persones moderadores i participants de GAMs i intercanviar experiències per millorar el funcionament dels grups.

Noves incorporacions en una trobada de treball i també lúdica

En aquesta ocasió, van assistir persones noves en aquesta trobada, algunes provinents de les últimes edicions de la formació de Moderadores de GAM, d’altres que han iniciat recentment la seva participació en un grup i d’altres que estan en procés d’engegar un GAM. Per aquest motiu es va realitzar una presentació individual de totes amb l’objectiu de conèixer qui eren i d’on venien.

Durant la tarda de la trobada, es van fer algunes dinàmiques en grups petits i en grup gran per treballar aquells temes i/o situacions que es troben en els GAM i que els agradaria debatre i compartir amb altres participants amb l’objectiu de reflexionar i trobar eines i/o accions per millorar la situació. Es va fer una pluja d’idees de tots aquells temes que interessaven i després en grups petits es van treballar aquells més votats:

  • Falta de compromís i assistència
  • Falta de cultura de GAM
  • Actituds/situacions conflictives
  • Iniciar nous GAMs 

A més de treballar, també es va fer un berenar per tenir un espai més lúdic i informal per poder interaccionar amb altres participants. 

Valoracions de les participants

La valoració general que van fer les persones participants de la trobada va ser molt positiva, 4,7 sobre 5. A més, de les 17 persones que van contestar l’enquesta, 15 d’elles van votar que s’haurien d’organitzar més trobades territorials de persones moderadores i participants de GAM.

Un cop més, volem agrair a tots i totes les voluntàries que fan possible el projecte Activa’t per la Salut Mental, permetent la consolidació dels GAM i també la generació de nous grups. 

Més informació

enllaç amb més informació  Què són els GAM?

enllaç amb més informació  Tots els GAM de SMC arreu del territori

enllaç amb més informació  El projecte Activa’t per la Salut Mental

Notícies recents