Neix la Fundació Hàbitat 3, gestora d'Habitatge Social del Tercer Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, ha presentat aquest dimarts 16 de desembre en roda de la nova Fundació Hàbitat3, gestora d’Habitatge Social del Tercer Sector Social de Catalunya. A la roda de premsa hi ha intervingut Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Carme Trilla, presidenta d’Hàbitat3 i Xavier Mauri, director general d’Habitat3. La Fundació Hàbitat3 ha estat impulsada per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i està constituïda per Federacions d’entitats de la Taula i la mateixa Taula.

La Fundació Hàbitat3 és una gestora d’habitatges socials que té com a objectiu donar una resposta col·lectiva i conjunta del Tercer Sector Social de Catalunya a les gravíssimes necessitats existents en l’àmbit de l’habitatge al nostre país entre els col·lectius de persones més vulnerables. La Fundació Hàbitat3 vol ser una eina més en l’àmbit de la gestió social d’habitatges, assumida des de l’àmbit no lucratiu i amb vocació de concertació amb el sector públic, seguint els models habituals als països de la Unió Europea que compten amb una àmplia tradició en aquest camp.

Catalunya pateix d’una manca extraordinària d’habitatges de lloguer social –no arriben al 2% del total d’habitatges de primera residència (60.000 habitatges) -, cosa que explica les dificultats que estan tenint les diverses administracions públiques per donar resposta efectiva i àgil als greus problemes d’allotjament de les persones i famílies amb menors recursos econòmics. Segons un estudi dut a terme per la Taula del Tercer Sector, farien falta a Catalunya 230.000 habitatges de lloguer social per assolir els estàndards mitjans europeus d’un 15% de parc destinat a finalitats socials. En front a aquesta realitat, Catalunya disposa d’un parc d’habitatges buits molt superior a aquestes xifres, susceptible de ser destinat a les finalitats descrites. En resum, el parc d’habitatges de lloguer social a Catalunya li manquen 230.000 pisos, mentre que al nostre país hi ha 450.000 habitatges buits.

La Fundació Hàbitat3 té com a primer objectiu cercar i obtenir habitatges de lloguer a preus molt baixos per poder destinar-los a persones o famílies en situació d’exclusió social o en risc d’exclusió.  En segon lloc és objectiu de la Fundació Hàbitat3 que la utilització dels habitatges per part de les persones o famílies adjudicatàries vagi vinculada a programes o plans d’acompanyament social per donar-los tot el suport necessari que va més enllà de la disposició d’un habitatge, però que en la gran majoria de casos resulta indispensable per als seus processos d’inserció social.

Per aconseguir aquestes finalitats, la Fundació Hàbitat3 negociarà amb propietaris d’habitatges buits – que poden ser administracions públiques, entitats financeres o altres  propietaris privats-, les diverses formes d’obtenció d’aquests habitatges que poden anar des de la cessió d’ús, a la donació, o la compra. En el cas de les cessions d’ús, la Fundació Hàbitat3 respondrà davant dels cessionaris pel que fa als pagaments mensuals que es convinguin, també del bon ús dels habitatges, i del seu retorn en perfecte estat quan s’acabi el període de cessió. Els habitatges així obtinguts es destinaran a les demandes que la Fundació Hàbitat3 rebi de les entitats integrants de la Taula del Tercer Sector, o que rebi d’administracions públiques, demandes que sempre hauran de ser per donar allotjament a persones o famílies amb dificultats.

Les persones/famílies entraran en els habitatges de la Fundació Hàbitat3 sempre a sol·licitud de les entitats socials o de les Administracions que seran les que determinaran la durada més adequada dels contractes en cada cas. Lògicament les durades estaran fortament relacionades amb els Plans d’Acompanyament social que tinguin les persones/famílies. Les sol·licituds de pisos aniran associades a uns usuaris i, per tant, seran les entitats socials o les Administracions Públiques les que determinaran ambdues coses. En el cas d’habitatges sol·licitats per entitats socials, seran elles mateixes les que faran l’acompanyament social de les persones usuàries. En el cas d’habitatges sol·licitats per administracions públiques i que no comptin amb un acompanyament social previ, la Fundació Hàbitat3 demanarà/oferirà a les entitats socials la prestació d’aquest servei, mitjançant un sistema de distribució entre les Entitats que hi optin, transparent i pactat amb elles.

Enllaç relacionat:

 

Notícies recents