Mercè Torrentallé compareix davant la Comissió de Sanitat i Consum del Senat espanyol

L’activista i vocal de la junta de la Federació Salut Mental Catalunya va repassar, des de l’experiència pròpia, les necessitats de les persones amb problemes de salut mental, les seves famílies i el moviment associatiu

Mercè Torrentallé va comparèixer, ahir dimecres 15 de febrer, davant la Comissió de Sanitat i Consum del Senat espanyol per compartir la seva experiència, informar sobre diverses qüestions, necessitats i problemàtiques de salut mental, així com aportar solucions i propostes.

La Mercè és activista i presidenta de l’Associació de Salut Mental La Noguera, vocal de la Coordinadora Salut Mental Terres de Lleida, vocal de la junta de la Federació Salut Mental Catalunya, membre de la Xarxa Estatal de Dones de la Confederació Salut Mental Espanya i Vicepresidenta d’Obertament.

No me considero una enfermedad con patas, soy una persona con mis capacidades y mis debilidades, como todo el mundo. Dedico mi tiempo y mi lucha para mejorar la salud mental de las personas. Soy, en definitiva, una activista“. Amb aquesta declaració d’intencions va presentar-se davant de totes les persones assistents a la comissió.

Al llarg de la compareixença, va parlar d’aspectes com l’entorn rural i les dones, l’estat actual del telèfon 024 de prevenció del suïcidi, la salut mental infanto-juvenil i sobre les polítiques interdepartamentals. També en el marc de la seva compareixença es va projectar un tràiler del documental MOMO.

Lluitar per combatre l’estigma i viure una vida normalitzada

La Mercè va parlar, des de l’experiència pròpia, sobre l’estigma i la importància de combatre’l: “El estigma es una causa de sufrimiento mayor que el problema de #SaludMental. Es importante luchar #contraelestigma porque provoca aislamiento y soledad. En 2016 se realizó un estudio que decía que el 80% se habían sentido discriminadas en alguna ocasión”.

També va posar el focus en el fet poder viure una vida normalitzada amb el recolzament de tractaments, teràpies i les xarxes de suport: “Quedarse sin luz momentáneamente no significa quedarse sin luz para siempre, tenemos tratamientos y terapias y con estos apoyos tenemos una vida normalizada”.

La importància que les polítiques públiques tinguin en compte les primeres persones

Va reivindicar la importància que des de les polítiques públiques es tingui en compte la veu de les persones amb problemes de salut mental: “Somos conocedores de primera mano de las necesidades de la #SaludMental y nos consideramos útiles y necesarias para la implantación de políticas. Durante muchos años se ha legislado sin contar con nuestra voz y creemos que nuestra voz es importante”.

També sobre les polítiques públiques, Torrentallé va parlar sobre la necessitat d’unir esforços i crear polítiques per a la sanitat pública:Creemos en una #SanidadPública, universal, gratuita, comunitaria y de calidad pero con ello no es suficiente. Tenemos que aunar esfuerzos, creer redes, políticas interdepartamentales, de ámbito comunitario, con perspectiva de género“.

A més, en matèria d’habitatge, va fer incidència en el fet que només es destinen 2 euros per habitant en tot Espanya en projectes destinats a la salut mental, reclamant més recursos en aquest àmbit.

La problemàtica de les contencions i la sobremedicació

Durant la compareixença, Torrentallé també va parlar de les contencions, denunciant que Espanya és un país on es practiquen contencions físiques i químiques tot i que no es registren, i sobre la problemàtica de la sobremedicació: “Venimos de un modelo bioquímico donde el tratamiento farmacológico era lo fundamental y muchas veces nos daban sobremedicación para paliar los síntomas pero en realidad no se trataban los problemas sociales que afectan a la #SaludMental”.

Els determinants socials en la salut mental

La Mercè va sostenir que, si no resolem els problemes d’habitatge, treball i alimentació, les necessitats bàsiques de la vida, es produeix desesperança. “Prueba de ello son las autolesiones y los suicidios consumados. En 2021 fallecieron por ello 4.003 personas, 11 al día“.

La salut mental en les dones i les persones joves

També va posar el focus en el fet que les dones pateixen una dificultat afegida només pel fet de ser dona:El 75% de las mujeres con problemas de #SaludMental han sufrido abuso a lo largo de su vida. Ser mujer y tener una #discapacidad psicosocial es motivo para tener triple discriminación social.”

En aquest sentit, va posar de relleu la Red Estatal de Mujeres de la qual forma part, creada per Salud Mental España l’any 2017, amb la voluntat de formar, recolzar i liderar iniciatives amb perspectiva de gènere en salut mental.

Un dels altres temes que va posar sobre la taula, va ser la salut mental infanto-juvenil, destacant que la manca de formació en gestió de les emocions, l’aïllament, els conflictes socials i mediambientals han creat un clima d’inseguretat i una manca de perspectives per un futur digne per als i les joves. En aquest sentit, va destacar la importància de la prevenció i l’acompanyament: “La prevención y detección precoz, acompañamiento y luchar contra la desesperanza son factores que pueden ayudar a nuestra juventud, educar con respeto, empatía, asertividad y hábitos saludables“.

La tasca del teixit associatiu

En finalitzar el seu discurs, es va obrir un torn de precs i preguntes, a partir dels quals la Mercè va poder exposar tota la feina que s’està fent des del teixit associatiu, amb projectes com la ja esmentada Red Estatal de Mujeres de Salud Mental Espanya, l’Activa’t per la Salut Mental de Salut Mental Catalunya o diversos programes de formació i antiestigma d’Obertament, entre d’altres.

Més informació

enllaç amb més informació  Accedeix a la compareixença completa

Notícies recents