Llancem una nova eina per a la gestió de la comunicació interna amb el teixit associatiu i formem les entitats per a què comencin a utilitzar-la

Al setembre realitzarem dos noves sessions de formació de la nova plataforma, que permetrà millorar la gestió i seguiment de les peticions i les incidències de les entitats

Amb la voluntat de millorar i vetllar per la comunicació interna amb el teixit associatiu, llacem una nova manera de comunicar les peticions i incidències que les entitats vulguin fer arribar als serveis centrals de Salut Mental Catalunya. La plataforma escollida és la plataforma Jira, un software de seguiment de projectes i incidències que ja fa alguns mesos que algunes entitats utilitzen dins d’un programa pilot.

Havent transcorregut un període de temps des que es va iniciar la prova pilot i havent aconseguit la seva implementació amb èxit, ara estenem l’ús de la plataforma Jira a tot el teixit associatiu. Amb aquesta voluntat, aquesta setmana hem realitzat dues formacions a les entitats federades, amb un total de 38 assistents, per a explicar-los el funcionament d’aquest nou recurs i convidar-les a fer-ne ús a partir d’ara sempre que vulguin traslladar qualsevol petició o incidència. D’aquesta manera podrem fer-ne un seguiment acurat, saber qui se n’encarrega i en quin punt es troba en tot moment, així com tenir un històric de totes les gestions dutes a terme.

El proper mes de setembre realitzarem dues noves edicions de la formació perquè puguin participar-hi les entitats que no han pogut assistir en aquesta ocasió, per tal de garantir que el màxim nombre de persones pugui accedir a aquesta sessió formativa.

Millorant la comunicació interna

Aquest 2023, estem treballant per augmentar les competències del teixit associatiu en aspectes vinculats a la gestió, per tal d’enfortir les entitats i garantir una millor execució de les seva funció a nivell local. Aquest és un dels objectius de l’Eix de gestió i comunicació interna del Pla de gestió de SMC per aquest any.

És en aquest marc, i sota l’objectiu específic d’oferir atenció i suport personalitzat a les associacions federades, que neix la proposta d’integrar el software Jira com una plataforma de gestió que ha de servir per al registre i seguiment d’incidències i peticions i, per tant, per a facilitar, millorar i agilitzar el circuit intern d’informació.

Més informació 

enllaç amb més informació Pla de gestió de la Federació – 2023

Notícies recents