L'Institut Pere Marta i UNIT4 desenvolupen un nou software de gestió que vol ser referent en salut mental

La Història Clínica Electrònica (HCE) EKON SALUS ha estat desenvolupada en el marc d’un treball col·laboratiu entre les empreses Institut Pere Mata i UNIT4, sumant expertesa i coneixement en els àmbits científic i tecnològic. Dissenyada específicament per donar resposta a les necessitats del treball assistencial en salut mental en totes les seves dimensions.

Superada la fase d’implementació de la HCE, ara cal abordar el seu ús no només com a eina d’emmagatzematge d’informació i de garantia de seguretat sinó com una potentíssima eina de generació de nou coneixement. La informació, explorada i explotada convenientment ha de permetre:

  • analitzar les dades per trobar explicacions a aquelles associacions aparentment no causals però estadísticament potents i persistents;
  • des del punt de vista assistencial ens ha de permetre anticipar patrons de conducta, tant de malalts com cuidadors; i
  • valoritzar la pròpia informació com a font de negoci, en una Europa enfocada al Coneixement, ja que l’explotació de les dades és una oportunitat ja real als nostres dies.

Aquesta sessió serà a càrrec d’Oriol de Solà Morales (Metge especialista en Medicina Interna. Director de l’ISSPV) i de Pilar Casaus Samatan (Psiquiatra. Directora Mèdica de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata).

Les sessions són obertes, però les persones alienes a les empreses del Grup Pere Mata, cal que notifiquin l’assistència enviant un missatge a recerca@peremata.com

Aquest és un programa 2014 acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).

Enllaç relacionat:

Notícia sobre el nou software a la pàgina web Computing

 

Notícies recents