Les persones amb discapacitat per raó de salut mental es mantenen a la cua de l'ocupació

Les persones amb una discapacitat reconeguda per raó de salut mental es mantenen com els oblidats de la cua de l’atur. L’any 2017, tot i registrar un lleuger repunt de 3,7 punts respecte de l’any anterior (el creixement més alt entre els grups de població amb discapacitat), es va mantenir a la cua de l’ocupació.

Segons el darrer informe ‘El empleo de las personas con discapacidad’, que publica anualment l’Instituto Nacional de Estadística (INE), només un 18% de les 269.900 persones en aquesta situació que estaven actives en el mercat de treball tenia una feina. Una xifra que encara dista molt de la d’altres grups de població amb una discapacitat reconeguda, com ara les persones amb discapacitat auditiva (45,8%) i amb discapacitat visual (39%), que són les que encapçalen els rànquings d’ocupació.

 

Es consolida la baixa participació 

Malauradament, són poques les novetats que porta l’actualització l’estudi de l’INE. Tot i la lleugera caiguda de l’atur (0,2% menys) respecte de l’any anterior, es manté estable la baixa participació de les persones amb discapacitat en el mercat laboral. L’any 2017 només el 35% del 1.860.000 persones amb una discapacitat legalment reconeguda amb edat de treballar eren actives (estaven treballant o en cerca de feina). En total, 651.000 persones, de les quals 481.000 estaven ocupades i 170.000 sense feina.

Dades ocupació persones amb i sense certificat de discapacitat, any 2017. INE.
Dades ocupació persones amb i sense certificat de discapacitat, any 2017. INE.

Pel que fa al perfil tipus de la persona treballador amb discapacitat al conjunt de l’Estat, seria el d’un home (la seva taxa d’atur era un 0,4% superior a la d’elles), de 25 a 44 anys, amb més de tres anys treballant i amb un grau de discapacitat baix i ocupat en el sector serveis.

Així, també es manté la bretxa de gènere en el grup de població amb discapacitat (tenen menys presència), si bé la seva taxa d’ocupació estava més propera a la masculina que no pas en la població amb discapacitat (35% front de 35,1%).

Notícies recents