La meitat de les persones tutelades a Catalunya tenen problemes de salut mental

La Fundació Tutelar Lluís Artigues ha presentat l’informe de la situació dels serveis tutelars a Catalunya. Al 2013, hi havien 67 entitats tutelars a Catalunya, atenent persones grans, persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemes de salut mental. En total, estan registrades 5.597 persones tutelades (3.375 homes i 2.222 dones), mentres que la inverssió ha estat de 12,7 milions d’euros. Totes aquestes xifres suposen una increments respecte a les de 2007.

L’associació ENCAIX agrupa 12 entitats tutelars dedicades a protegir persones amb problemes de salut mental, entre les quals hi ha la Fundació Tutelar Lluís Artigues. Aquestes fundacions representen un 17% del total d’entitats tutelars. Actualment protegeixen unes 3.100 persones amb problemes de salut mental, la meitat del número de persones tutelades a Catalunya.

El servei de tuteles del Departament de Benestar Social i Família té com a objectiu la protecció integral de les persones incapacitades judicialment, en els termes que estableixi la resolució judicial corresponent, tant pel que fa a la seva persona com al seu patrimoni.

Aquests serveis els duen a terme persones jurídiques sense ànim de lucre, que tenen cura de la persona incapacitada i que n’asseguren el benestar moral i material, per aconseguir el grau més alt possible de recuperació de la seva capacitat i d’inserció a la societat.

Enllaç relacionat:

Informe fundacions tutelars Catalunya 2013

 

 

 

Notícies recents