Les dones del projecte Dona i Salut Mental fan xarxa

Celebrem la trobada presencial de les dones dels grups de dones del projecte Dona i Salut Mental de SMC

35 dones es van trobar el passat divendres 24 de novembre a la Casa del Mar de Barcelona per celebrar la trobada de les dones del projecte Dona i Salut Mental de Salut Mental Catalunya en una jornada de treball i per fer xarxa.

El matí va començar amb una dinàmica per trencar el gel i un esmorzar a càrrec del Centre Especial de Treball de La Calaixera d’Arep per la Salut Mental.

Després vam continuar amb la sessió de treball en la qual, per grups, les dones van reflexionar sobre les necessitats que tenen com a dones que participen en els grups de dones, les expectatives que tenen del projecte Dona i Salut Mental i les accions concretes que els agradaria que es dugueren a terme en el projecte. També van descriure què signifiquen per elles el projecte i els grups de dones.

La següent dinàmica va consistir a posar en comú aquestes reflexions amb la resta de grups, establint debats i compartint idees i emocions.

La trobada va estar molt ben valorada per les assistents i es va expressar la voluntat de més espais de trobada similars.

Què és el programa Dona i Salut Mental

Dona i salut mental és un projecte de formació, suport, sensibilització i empoderament de dones amb problemes de salut mental.

Impulsem una xarxa de grups de dones, actualment el projecte té al voltant de 30 grups actius i autogestionats amb més de 240 dones enxarxades.

Notícies recents