L'Assemblea de la Federació SMC renova membres de la Junta i aprova nous federats.

El passat dia 6 d’abril va tenir lloc a la Casa Elizalde de Barcelona, l’assemblea ordinària de la Federació Salut Mental Catalunya amb més de 50 persones de les 60 entitats federades. A més de l’aprovació de la memòria d’activitats i econòmica del 2012, es va aprovar el pla de gestió i el pressupost d’aquest 2013. Un pla de gestió que posa èmfasi en tres línies estratègiques: obertura a la societat, enfortiment institucional i sostenibilitat econòmica i tècnica.

Per altra banda, es van renovar alguns càrrecs de la Junta Executiva, entre ells el del president Xavier Trabado, el quan va ser reelegit per a quatre anys més, i la incorporació de nous membres: Josep Aguilar d’AFEM Nou Barris, Edgar Vinyals de l'Associació d'Oci Inclusiu Saräu i Anna Cohí d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya.

També es va aprovar la federació de quatre noves entitats: l'Associació Radio Nikosia, l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi, la Fundació Privada Nou Camí i l'Associació Paraigües.

En l’espai per al debat van sortir temes interessants com la rellevància del voluntariat, especialment en temps de crisi o la proposta d’impulsar des de la Federació espais per compatir experiències de les entitats en captació de fons i en voluntariat.

L’assemblea, tot i la situació difícil que viu el moviment social a l’entorn de la salut mental, també va tenir espai per a les bones notícies, com ara la represa del Pla Integral per la Salut Mental com a iniciativa tranversal del Govern.

Notícies recents