La salut mental, una de les cinc prioritats del nou pla PINSAP per promoure la salut pública a Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), amb l’objectiu d’implicar a tots els Departaments del Govern perquè la totalitat de polítiques públiques tinguin en compte les accions que ajudin a millorar la salut de la població. El 80% dels factors que afecten a la salut de les persones estan fora de l’àmbit sanitari, per la qual cosa s’ha d’implicar a altres accions de govern, com per exemple en el cas del Departament d’Ensenyament, amb l’educació en hàbits saludables de vida, o el Departament d’Agricultura, amb la promoció d’una alimentació saludable.

En el cas de la salut mental, el Departament d’Empresa i Ocupació té un paper rellevant ja que les persones a l’atur tenen el doble de risc de patir un trastorn mental. En aquest sentit, el Govern català coordinarà als serveis sanitaris, socials i d’ocupació per minimitzar el risc en salut mental en les zones amb unes taxes més altes de desocupació. El conseller de Salut, Boi Ruiz, va declarar durant la presentació del PINSAP, el dia 14 de febrer, que “actualment el primer problema de salut pública a Catalunya és l’atur”.

Els efectes de la crisi i la recessió econòmica tenen un impacte directe en la salut mental, tal com va destacar el president català, Artur Mas, durant la presentació del PINSAP: “Més crisi vol dir més addiccions, més trastorns mentals, més suïcidis, i una major pressió en el conjunt del nostre sistema de salut”.

PINSAP, cinc factors clau en la salut pública

El Pla Interdepartamental de Salut Pública s’estructura en cinc eixos d’actuació, encaminats a coordinar les polítiques públiques del Govern català per millorar la salut de la població:

  • P: pes. Promoció d’hàbits d’alimentació saludables.
  • IN: infeccions. Sobretot les que tenen a veure amb les malalties de transmissió sexual.
  • S: salut mental. Com la crisi actual té un efecte directe en l’aparició de més trastorns.
  • A: addiccions. Molt lligades a la salut mental. I una especial atenció al consum de tabac i alcohol entre els més joves.
  • P: país. En relació a les polítiques ambientals.

La Generalitat destaca el caràcter pioner d’aquest pla amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, tenint en compte que l’esperança de vida a Catalunya és una de les més altes d’Europa. En aquest sentit, es tindran en compte tots els factors que afecten la salut de les persones, ja que el benestar físic i psíquic dels ciutadans va més enllà de l’absència de malaltia, com diu la definició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i té a veure amb altres factors, com els genètics, l’entorn i els hàbits personals.

Enllaç relacionat:

Pàgina web del PINSAP

 

 

Notícies recents