L'acompanyament en edat escolar millora la prevenció, detecció i intervenció davant d'un problema de salut mental

PROGRAMA DE LA JORNADA AQUÍ.

El CaixaForum de Barcelona va acollir el 24 d’abril una nova jornada de la Federació Salut Mental Catalunya, que va tractar sobre “Joves, educació i salut mental. Experiències nacionals i europees”, i que va comptar amb l’assistència de més de 200 persones de l’àmbit de la salut mental a Catalunya.

Una de les principals conclusions dels ponents que van participar a les diferents taules de la jornada va ser la necessitat de fer un acompanyament de l’infant i adolescent durant la seva etapa escolar, com un procés continuat tant a primària com a secundària, superant el concepte d’atenció individual i puntual. Per fer-ho, es va ressaltar la importància de treballar de manera coordinada entre la xarxa sanitària, social i educativa, un treball conjunt que la posada en marxa del Pla Interdepartamental de la Generalitat en salut mental pot ajudar a impulsar i fer efectiu. Una bona eina són els dispositius per donar una resposta única, a través del treball conjunt dels CSMIJ (Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil), els EAP (Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica) i els CDIAP (Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç).

L’objectiu és trobar nous models educatius, escolars i didàctics que permetin millorar la prevenció dels problemes de salut mental entre els joves, que és la franja d’edat que més ha incrementat les visites als centres de salut mental a Catalunya als darrers anys. La ràpida detecció dels trastorns mentals en edat escolar és imprescindible per una intervenció correcte i continuada en el temps.

Es tracta de treballar la resiliència dels joves per convertir els factors de risc en factors de reforç de la seva personalitat i identitat en la seva adolescència, una època de la seva vida on són més vulnerables als canvis i l’ambient, tant a l’escola, com amb la família, els amics, les xarxes socials i les noves tecnologies, el seu barri o la seva comunitat més propera.

Una idea important que es va destacar durant la jornada va ser la de treballar en la salut mental dels joves a l’escola, però també fora, a través d’espais i maneres d’aprenentatge informals, sent presents als espais on els infants i adolescents passen més hores i vieen més coses, per oferir-los informació i potenciar el seu aprenentatge. Es tracta de capacitar-los com a persones i fer-los protagonistes de la seva vida i persones actives, no només a l’escola sinó a la seva vida diària, perquè esdevinguin així ciutadans integrats a la societat. En aquest sentit, l’èxit a l’escola és una garantia pel futur èxit social dels joves.

Altres aspectes que es van destacar van ser la importància de l’escola inclusiva, per educar des de la diferència de cada alumne, com en el cas dels que tenen algun problema de salut mental, amb un acompanyament personalitzat, on les noves tecnologies poden tenir un paper molt important. També es va parlar de la necessitat de millorar la formació dels mestres en salut mental i del perill d’etiquetar els joves com a malalts d’un determinat trastorn, focalitzant la intervenció en la medicalització i la utilització de fàrmacs.

PONÈNCIES DELS PARTICIPANTS: descarrega els pdf en els següents enllaços

“El paper de les escoles en el desenvolupament de la resiliència emocional” (Sarah Brennan). En anglès. PDF

“Escola i cultura juvenil: Matrimoni mal avingut o parella de fet” (Carles Feixa). PDF

“Suport educatiu des de l’àmbit comunitari” (Fundació Marianao). PDF

“Per què no t’ho creus?” ( USEE Institut Lluís de Requesens) Presentació amb Prezi

DECLARACIONS DELS PARTICIPANTS:

  • Sarah Brennan, directora de YoungMinds, Child & Adolescent Mental Health: ” És fonamental la detecció i la intervenció precoç davant d’un problema de salut mental a l’escola. Trobar un llenguatge comú entre professionals de l’àmbit educatiu i sanitari per treballar en un objectiu: la resiliència emocional dels joves”.
  • Carles Feixa, catedràtic d’antropologia social a la Universitat de Lleida: “Com a pare d’un fill diagnosticat de TDAH puc parlar d’expulsions de les escoles i de la incomprensió del sistema educatiu i de la societat en general davant d’un jove amb alguna necessitat especial”.
  • Jorge Luis Tizón, psiquiatra i professor de l’Institut Universitari de Salut Mental de la Universitat Ramon Llull: “La resiliència pot ajudar els joves a convertir factors de risc en factors de protecció, com la família, les xarxes socials, els amics o l’escola. Una bona prevenció a l’escola pot ajudar a evitar la marginació i la psicopatología”.
  • Pere Salvador, director de l’Institut Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles): “La situació de l’atenció en salut mental a les escoles és devastadora, i manca suport, atenció i seguiment des de la xarxa sanitària, no tant des de la social. El pla de salut i escola ha fracassat”.
  • Xavier Trabado, president de la Federació SMC: “Hem de millorar la xarxa sanitària i coordinar el treball de tots els agents implicats d’una manera multidisciplinar. En aquest sentit el Pla Interdepartamental de la Generalitat és una bona eina per donar solucions a tot el territori”.

Enllaços relacionats:

“Adolescències. Crisi, malester i creixement” (documental Universitat Rovira Virgili)

Notícies recents