La Taula per a la Salut Mental de l'Alt Penedès reclama un hospital de dia per adolescents

(notícia publicada per Eix Diari – 18-10-2016) – Mira la notícia a Internet

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social de l’Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zaballa, i el conseller de Salut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Francesc Edo, van presidir ahir la presentació del primer informe anual de la Taula per a la Salut Mental de l’Alt Penedès. La taula, constituïda ara fa un any, és un espai que propicia el treball transversal amb tots els agents del territori que tenen a veure amb la salut mental. Amb la presentació de l’informe es vol donar a conèixer de forma anual la situació actual i els objectius dels serveis en el treball en xarxa a la comarca de l’Alt Penedès amb relació a la salut mental. A banda dels ajuntaments de Vilafranca del Penedès i de Sant Sadurní d’Anoia i del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la taula està integrada per fins a onze entitats que treballen d’una forma o altra en l’àmbit de la salut mental. La taula s’ha estructurat en 3 comissions de treball per incidir en els àmbits de: coneixement i xarxa, acció comunitària i promoció de polítiques.

En el primer àmbit i amb l’objectiu d’ampliar i millorar els serveis i recursos, la taula es proposa elaborar al llarg de l’any 2017 el diagnòstic de salut mental del municipi de Vilafranca i de la comarca de l’Alt Penedès, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

En l’àmbit de l’acció comunitària, l’objectiu és la sensibilització i la informació mitjançant campanyes, cicles… i accions de sensibilització dels mitjans de comunicació.

Finalment, en l’àmbit de la promoció de polítiques, la Taula per a la Salut Mental de l’Alt Penedès es proposa aconseguir més recursos per al territori en matèria de salut mental implicant el conjunt de les institucions públiques i del tercer sector.

Entre les reclamacions que fa la Taula per a la Salut Mental hi ha la d’un hospital de dia per a adolescents (el més proper és a Vilanova) i recursos de suport als IES per atendre les necessitats d’educació especial d’alumnes amb problemes de salut mental; un programa de promoció de l’esport; espais joves per ajudar-los en el reforç educatiu i el lleure inclusiu; millorar l’oferta d’habitatge destinat al col·lectiu de persones amb malalties mentals; augmentar el nombre de places de residència, llars de suport, etc; i millorar els dispositius d’accés al món laboral d’aquest col·lectiu.

Per cloure l’acte el conseller comarcal de Salut, Francesc Edo, va refermar el suport del CCAP perquè “es visualitzi i es normalitzi la situació d’aquest col·lectiu per assolir la seva plena inserció a la societat”.

Per la seva banda el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social de l’Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zaballa, va destacar que l’informe era un treball tècnic fet per tècnics des d’una òptica transversal i una tasca col·laborativa. “Hem d’intensificar les accions de sensibilització i prevenció, lluitar contra l’estigma que porten aquestes persones i revisar els protocols i els circuits per ser més eficaços, concrets i ràpids”, ha afirmat Zaballa. Segons el tinent d’alcalde, “moltes de les reclamacions no són competència dels ajuntaments o del Consell Comarcal però ens tindreu al vostre costat per demanar-ho on calgui”.

 

Notícies recents