La Taula del Tercer Sector impulsa el Baròmetre del Tercer Sector Social

El Baròmetre és un esforç col·lectiu de les 4.000 entitats socials catalanes que pertanyem a les federacions membres de la Taula del Tercer Sector. Perquè volem conèixer millor quina és la nostra aportació a la societat, el seu abast, i quines són les dificultats i els mitjans que tenim avui per fer-ho.

El Baròmetre és una eina àgil i anual que pretén oferir dades recents i objectives del sector i posar-les en comú, perquè totes les entitats siguem més conscients d’on som i quins punts forts i punts febles tenim. Es fa el primer semestre de cada any, i cada mes de juny en publicarem i mostrarem els resultats. A partir del 13 d’abril es podrà començar a omplir l’enquesta.

El Baròmetre vol ser una eina complementària dels ‘anuaris’, que són estudis de més abast i profunditat que s’han dut a terme cada quatre anys i que, per les seves característiques, són més llargs, lents i costosos de realitzar.

En aquest projecte són cridades a participar-hi les 4.000 entitats que conformen el Tercer Sector Social i són membres de les 33 federacions que formen la Taula del Tercer Sector Social. Si sou una d’aquestes entitats haureu rebut un correu electrònic en el que us informem del projecte i us donem l’enllaç i les instruccions per emplenar l’enquesta.  De no ser així, podeu posar-vos en contacte amb l’equip responsable del projecte a barometre@tercersector.cat i us farem arribar la informació necessària.

Les preguntes del qüestionari de la 1a onada del Baròmetre són 30. Fan referència a dades d’impacte social, organitzatiu i pressupostari, entre d’altres, dins d’un àmbit temporal comprès entre els anys 2013 i 2014.

La participació en el Baròmetre del Tercer Sector Social no us suposarà més de 25 minuts de dedicació. Per tal d’agilitzar la vostra resposta a les preguntes, us aconsellem que tingueu a prop els documents següents:

  •     Memòria de lúltim any de l’entitat
  •     Informes econòmics dels anys 2013 i 2014
  •     Pressupost de l’any 2015
  •     Balanç i dades de tresoreria

Les vostres respostes seran totalment confidencials i no seran trameses a cap altre organisme extern a la Taula del Tercer Sector. Qualsevol anàlisi que se’n derivi es realitzarà a través del tractament agregat de les dades que garantirà l’anonimat de la vostra informació.

Enllaços relacionats:

Notícies recents