La Taula del Tercer Sector exposa les seves prioritats i urgències socials al president de la Generalitat de Catalunya

La Taula del Tercer Sector Social, que agrupa més de 3.000 entitats socials a Catalunya, s’ha reunit amb el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, en una primera presa de contacte en què l’organització ha exposat quines són les prioritats i urgències socials del país. Entre aquestes, destaquen:

  • Renda Garantida de Ciutadania. Les entitats socials demanen el desplegament total i reclamen poder tenir un paper actiu en la seva implementació, és a dir, formar part de la planificació, gestió i acompanyament dels plans d’inserció laboral i inclusió; a més d’assessorar, informar i acompanyar les persones sobre com tramitar i accedir a aquest dret social per arribar al màxim de persones susceptibles de ser-ne beneficiàries.
  • Lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional. La Taula comparteix la necessitat de recuperar, el més aviat possible, les lleis socials tombades pel TC que garanteixen els drets de les persones. És el cas de les mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge (els apartats de pobresa energètica no van quedar suspesos), fruit d’una ILP impulsada per les entitats socials i aprovada per unanimitat en la majoria de punts. A la part d’emergència habitacional, la llei prohibia executar un desnonament sense oferir abans un lloguer social i recollia la possibilitat de sancionar els grans tenidors d’habitatge. Mesos després de la suspensió de la llei 24/2015, el Parlament va aprovar la Llei de mesures de protecció de dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial que també quedar suspesa.
  • Emergència migratòria. La Taula del Tercer Sector reclama l’elaboració d’un pla d’actuació que permeti donar resposta a la crisi migratòria a mitjà i llarg termini, però també augmentar els recursos econòmics per fer front, amb les màximes condicions de dignitat, a l’atenció, l’acompanyament i els suports que necessiten les persones migrades i refugiades. Les entitats socials també plantegen la necessitat d’intensificar les accions de sensibilització a la ciutadania sobre la situació de les persones que són acollides a Catalunya.
  • Transposició de les directives europees en relació a la contractació en els serveis a les persones. La normativa europea afavoreix, entre altres aspectes, una contractació socialment responsable i respecta el dret de la persona a decidir i escollir on, amb qui i com vol ser atesa. Per a la Taula del Tercer Sector, l’atenció a les persones és un àmbit d’especial sensibilitat i creu que la directiva europea és una oportunitat per trencar amb la lògica del mercat. Per això que demana poder impulsar lleis catalanes que s’adeqüin a aquest nou marc normatiu europeu.
  • Polítiques transversals d’inclusió. La Taula del Tercer Sector ha demanat al president de la Generalitat la reactivació de la comissió de seguiment de les mesures del ple de pobresa, que no es reuneix des d’abril de 2017. Són mesures per combatre la pobresa infantil, sobre necessitats alimentàries, inclusió i cohesió social, pobresa energètica, sensellarisme, polítiques d’habitatge, d’ocupació, d’atenció a les persones amb discapacitat, etcètera. El president Torra coincideix amb la Taula en la necessitat d’abordar la cronificació de la pobresa de manera integral, transversal i coordinada amb el sector social.

taula tercer sector president 2018_2

Entre aquestes polítiques transversals, la Taula també vol tractar de manera específica qüestions com el dret a l’accessibilitat i la perspectiva de gènere.

  •  Participació del Tercer Sector en l’impuls d’un model d’atenció centrat en la persona i de base comunitària. La Taula vol el compromís del Govern per impulsar definitivament una redefinició dels serveis i suports a les persones amb una orientació més comunitària i centrada en les preferències i desitjos de les pròpies persones. Es proposa  que sigui un projecte transversal i compartit i coliderat pel Tercer Sector, que inclogui la realització i avaluació d’experiències pilot i, després, el replantejament de la cartera de serveis.

Davant tots aquests reptes i prioritats socials, la Taula del Tercer Sector Social ha traslladat al president de la Generalitat la necessitat d’elaborar un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social que contribueixi a la millora i l’enfortiment de les entitats socials i que impulsi mesures d’interès públic reivindicades pel mateix sector. L’últim es va signar el juliol de 2016 entre el Govern i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social. El president Quim Torra s’ha compromès a endegar un nou pla per unir esforços a favor de les persones més vulnerables. Està previst que en l’últim trimestre de l’any es faci l’avaluació de l’anterior pla de suport, el tercer, i que en paral·lel ja es pugui anar treballant en el nou, que estaria enllestit en el primer trimestre de 2019.

Notícies recents