La Noguera inicia un projecte per potenciar l'autonomia de les persones amb trastorn mental

L’Associació Salut Mental La Noguera ha iniciat un nou projecte anomenat “Acompanyament integral de les persones amb problemes de salut mental”, subvencionat pel Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Aquest projecte pretén treballar de manera individualitzada detectant les necessitats i demandes per a poder oferir els recursos necessaris i adaptats a cada persona amb una malaltia mental.

Els objectius són afavorir la implicació de la persona amb malaltia mental en el seu procés de recuperació així com fomentar la participació de la seva família i potenciar i donar a conèixer els recursos socials i sanitaris de la comunitat amb la finalitat de promoure l’autonomia personal de les persones amb salut mental.

L’associació La Noguera és una entitat privada sense ànim de lucre creada el 2008 amb la iniciativa dels familiars de persones diagnosticades d’un trastorn mental que viuen a la comarca de la Noguera, per tal de crear un ambient d’ajuda mútua i amb la finalitat de millorar la situació social de la persona amb trastorn mental, oferint serveis i assessorament personal i familiar.

Enllaç relacionat:

Pàgina web de l’Associació Salut Mental La Noguera

Notícies recents