La Generalitat millora l'atenció de les persones amb autisme amb un pla d'atenció integral

El Pla d’atenció integral a les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA) i a les seves famílies estableix un circuit per millorar la detecció precoç de l’autisme, el tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el sistema de derivació i el treball amb les escoles. També crea un marc d’actuació per facilitar la cohesió i complementarietat entre els diversos serveis de què disposa la Generalitat de Catalunya per atendre les persones afectades de TEA i les seves famílies.

Els objectius del pla, promogut conjuntament pels departaments de Salut, Ensenyament i Benestar Social i Família, són:

  • Millorar la detecció precoç, posant èmfasi en els senyals d’alarma i en els diferents àmbits de detecció.
  • Establir un diagnòstic pluridimensional i pluriprofessional.
  • Millorar l’atenció, promovent intervencions basades en guies de bones pràctiques i en una cartera de serveis territorials.
  • Garantir que les persones afectades i les seves famílies puguin accedir a programes de tractament integral, multidisciplinaris, planificats, estructurats i avaluats.
  • Crear unitats funcionals al territori per afavorir el treball interdisciplinari i implicar els serveis i professionals de les diferents xarxes d’atenció (salut, social i educativa).

Enllaç relacionat:

Pla TEA Generalitat

Notícies recents