La Fundació Àuria presenta l'estudi de retorn social del Programa de Suport d'Autonomia a la Llar

La Fundació Àuria, entitat membre d’Ammfeina Salut Mental Catalunya (SMC), ha presentat lestudi de retorn social d’inversió pública (SROI) sobre el Programa de Suport d’Autonomia a la Llar (PALL). Es tracta d’un programa que facilita que aquelles persones amb discapacitat que volen viure soles, en parella o amb altres persones, puguin fer-ho de manera autònoma i sense fer ús dels serveis residencials.

L’informe presentat conclou que cada euro que des de les Administracions Públiques s’inverteix en aquest programa té un retorn a la societat de 3,71 euros en beneficis econòmics i socials.

Els beneficiaris del Programa són persones, entre 18 i 65 anys, que necessiten suport puntual per anar adquirint autonomia en les activitats de la vida diària, tant a la llar com a la comunitat.

Paral·lelament, l’estudi analitza els beneficis no quantificables econòmicament del programa a l’entorn. Les persones beneficiàries guanyen autonomia, llibertat, millores en l’estat físic i emocional. Les famílies obtenen benestar emocional, major independència i una reducció de les despeses i als professionals de suport, els aporta la satisfacció de veure l’evolució de les persones. Per a l’Administració Pública, el Programa permet estalvi en prestacions socials, en recursos assistencials i en despesa sanitària.

Podeu veure l’acte de presentació de l’informe en aquets vídeo:

Enllaç relacionat:

Consulta l’informe en format pdf.

 

Notícies recents